"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Украйна – износ на скрап

януари 5, 2012, 17:16  

Украйна е направила износ на  736.900 тона скрап през първите единадесет месеца на 2011 г., което е значително увеличение от 21,8% в сравнвние с 2010 година. През ноември, износа на страната възлиза на 62,900 тона,което е пък с намаление от 31.1% за октомври.Това до голяма степен се дължи и на неблагоприятните климатични ситуации за износ на скрап с кораби. В допълнение, Украйна внос на скрап през първите единадесет месеца на 2011 г. възлиза на 116.200 тона,  13.3 % повече в сравнение, със същия период година по-рано.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!