"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Гуми за скрап

януари 4, 2012, 14:38  

В края на 2003 г., САЩ генерира около 290 милиона гуми зa скрап. Исторически погледнато, тези гуми за скрап поемат към депа , където са складирани  незаконно . За щастие, сега съществуват  пазари за 80,4% от тези  гуми . Тези пазари продължават да растат. Останалите гуми  за скрап – близо 20%, все още са складирани или депонирани.
През 2003 г. пазарите за скрап-гуми бяха за 233 млн.евро:
130 млн. евро (44.7%) са използвани като гориво, 56 милиона (19,4%) са рециклирани или използвани по граждански и инженерни проекти , 18 милиона (7,8%) се превръщат в  каучук и  са рециклирани в продукти , 12 милиона (4,3%) се преобразуват в  каучук и се използват в гумено-модифициран асфалт , 9 милиона евро (3.1%) са изнесени *, 6,5 милиона (2,0%) са рециклирани в  продукти , 3 милиона евро (1,7%) се използват в селското стопанство. Още 16,5 милиона гуми на скрап са регенерирани. След всеки регенерат  се генерират 290 милиона гуми за скрап. Около 27 милиона скрап- гуми (9,3%) се оценяват, да се изхвърлят в депа.
* Много гуми за скрап се изнасят в чужди страни, за да бъдат повторно използвани като регенерати, особено в страни с нарастващото население на автомобилистите, като Япония и Мексико. Според Националната асоциация на Мексико на дистрибуторите на гуми, 20% от гумите, продавани в Мексико, се внасят като използвани гуми от САЩ, и с  възстановен протектор за повторна употреба. Някои чужди страни също внасят гуми  и ги използват като гориво. За съжаление, не всички гуми са изнесени повторно използвани или рециклирани. Недостатъкът на износ на гуми скрап е, че приемащите страни може да допуснат  непропорционално голямо количество от гуми, в допълнение към собствените си вътрешно генерирани гуми за  скрап.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!