"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Писмо до Н.Караджова

декември 20, 2011, 10:36  

Работодателските организации настояват за откритост и диалогичност при предлагането на промени в Закона за управление на отпадъците между първо и второ четене, съобщиха от БСК.

Българската стопанска камара, Българската асоциация на металургичната индустрия, Българската асоциация по рециклиране, Гражданската инициатива на търговците с отпадъци от черни и цветни метали и ББК “Феникс ресурс“, изпратиха отворено писмо до министъра на околната среда и водите Нона Караджова, заместник – вътрешния министър Веселин Вучков и председателя на парламентарната комисия по околната среда и водите Искра Михайлова.
При разглеждане и приемане на първо четене на проект на Закона за управление на отпадъците (01.12.2011 г.), в комисията по околната среда и водите в Народното събрание, беше поет ангажимент, между първо и второ четене, експерти на МОСВ да подготвят промени, които своевременно да бъдат консултирани със засегнатите страни и техни представителни организации. “Предвид изтичането на законоустановения срок, ние изразяваме силна тревога от липсата на яснота по принципите и намеренията за промени в законопроекта, които да отчитат предложенията на работодателските организации, които представляваме.”, се казва в писмото, подписано от ръководителите на организациите.
В писмото се уточнява още, че такива аргументирани предложения многократно са представяни пред отговорните за разработката на проекта институции, но все още не са намерили отражение в него.
На проведените на 01.12.2011 г. работни тематични срещи по европейския проект “Пол – Примет” за управление на отпадъците и борба с кражбите на метали, от участващите страни беше направена констатация, че проектът на Закон за управление на отпадъците не съответства на европейската практика и създава редица бариери и неравнопоставеност на фирмите от рециклиращата индустрия. На проведените обсъждания присъстваха и представители на МОСВ и на МВР, като в откриването на конференцията участва зам.-министърът на вътрешните работи Веселин Вучков. В неформален разговор беше поет ангажимент за провеждане на среща по съществуващите проблеми и обсъждане на работещи решения, предложени от бизнеса, за реализирането, на която работодателските организации изпратиха писмо на 02.12.2011 г. Отговор досега няма.
Липсата на информация по подготовката и внасянето на промени в законовата рамка създава несигурност и напрежение във фирмите, които са засегнати от този закон и са отговорни за неговото прилагане. Фирмите в бранша имат готовност да предприемат всички законни действия за защита на своя бизнес и запазване на конкурентната пазарна среда в България. “Затова отново поставяме въпроса за организиране и провеждане на работна среща, с личното Ви участие, на Ваши отговорни експерти и на представители от засегнатите организации. Предвид краткия и вече изтичащ срок за внасяне на изменения и допълнения в законопроекта между първо и второ четене, срещата следва да се проведе не по-късно от 21.12.2011 г.”, настояват още работодателските организации.
В писмото си до институциите бизнесът отново потвърждава отговорната си позиция и готовност да съдейства на държавната власт за намаляване на кражбите на метали и налагането на правила в бранша. Спазването на закона и работата по законоустановения ред трябва да става едновременно със защита на инвестициите и работните места, да създава равнопоставеност и възможност за развитие на работещите предприятия от рециклиращата индустрия. Събирането и оползотворяването на металните отпадъци, при спазване на общото и специалното законодателство, е важен елемент от мерките за опазване на околната среда, като паралелно се осигуряват и необходимите вторични суровини за българската металургия, за подобряване на нейната конкурентоспособност и експортен потенциал.
Считаме, че провеждането на среща и получаването на информация за подготвяните промени, преди приемането на проекта, ще бъде гаранция от страна на държавните институции пред работещите в сектора, за правото им да упражняват тази производствена дейност, да бъдат запазени хиляди работни места в условията на икономическа криза и промени в глобалния бизнес.”, допълват в писмото си представителите на бизнеса.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!