"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

177 общини остават без площадки за събиране и рециклиране на черни и цветни метали

февруари 12, 2012, 10:49  

.

ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА НА ТЪРГОВЦИТЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ И ТЯХНОТО РЕЦИКЛИРАНЕ

 

 

12.02.2012 г.

2/3 от общините в България без площадки за изкупуване и рециклиране на черни и цветни метали заради липсата на общ устройствен план

 

70 % от фирмите в бранша затварят след 15.02.2012 г.

 

177 общини остават без площадки за събиране и рециклиране на черни и цветни метали след 15.02.2012 г. заради липсата на общ устройствен план. Само в 87 общини, които имат общ устройствен план (за цялата община или за част от нея), фирмите за изкупуване и рециклиране на черни и цветни метали, могат да продължат да работят и да откриват нови площадки. Металните отпадъци от цялата страна ще се транспортират и натрупват само на територията на тези общини. Ограничението се въвежда с чл. 13а, ал. 3 и чл. 54, ал. 2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (ЗИД на ЗУО) и параграфи 17 и 18 от Преходните и заключителни разпоредби към закона (обн. – ДВ, бр. 30 от 2011 г./ 12.04.2011 г.). Разпоредбите предвиждат, дейностите с отпадъци от черни и цветни метали да се извършват само на площадки, разположени на територии, определени с общи устройствени планове за производствени и складови дейности, на пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение и на обекти на железопътната инфраструктура със стопанско предназначение. Този текст е в противоречие с разпоредбите на Закона за устройство на териоторията (ЗУТ), който допуска в определени случаи подробен устройствен план (ПУП) да изпълнява ролята на общустройствен план на населеното място. По този начин се създават предпоставки за противоречива практика по прилагането на закона и за административен произвол. „Прилагането на тези административни мерки на практика, наказва бизнеса с най- тежката възможна санкция, въпреки, че отговорността за изработването на общ устройствен план е на общините и бизнеса няма каквато и да е възможност за влияние”, коментира Иво Георгиев, председател на Гражданската инициатива на търговците на черни и цветни метали и тяхното рециклиране. 80 % от изградените площадки на територии без общ устройствен план ще бъдат закрити, а направените инвестиции, напълно загубени. До момента, само 200–те фирми, членове на Гражданската инициатива са направили около 40 млн. лева инвестиции в площадки, оборудване и специализирани машини, които са получени чрез кредити или лизингови институции през последните 10 години. По предварителни данни, за 2011 г., фирмите са внесли в държавния бюджет над 3 млн. лева, корпоративен данък и още толкова данък за физически лица, които предават метални отпадъци. Собствениците на потърпевшите фирми, членове на Гражданската инициатива ще сезират Европейският съд по правата на човека в Страсбург за нарушаване на правото на собственост, защитено от Конвенцията и протоколите към нея, както и за финансово обезщетение от държавата за направените инвестиции по места.

Очаква се и произнасяне на Конституционния съд в Р.България по искане на 58 депутати от НС, за установяване на противоконституционност и несъответствие с международни договори, по които България е страна, на чл. 13а, ал. 3 и чл. 54, ал. 2 от ЗУО и параграфи 17 и 18 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (обн. – ДВ, бр. 30 от 2011 г.).

 

До 15.02.2012 г. всички фирми, притежаващи лиценз за дейности с ОЧЦМ, метални опаковки, ИЕЕЕО, НУБА и ИУМПС, са задължени да представят в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ), скица или друг удостоверителен документ, доказващ, че площадките им изпълняват изискванията на ЗУО. При неизпълнение на изискванията от ЗУО, засегнатите площадки се заличават от лиценза за извършване на дейности с ОЧЦМ или лицензът се прекратява служебно и търговецът е длъжен да преустанови дейността си.

 

 

 

Коментари

1 коментар към “177 общини остават без площадки за събиране и рециклиране на черни и цветни метали”
  1. daniel petkov казва:

    zna4i az sega si sazdavam firmata nalivam dosta pari za oborydvane .podal sam dokomenti za licenz .pitam az v koia dargava giveia zada mi iskat bankova garancia.tezi pari nemogali da gi vkaram v firmata za podobrenie ami dagi davam za garancia

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!