"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

180 общини без площадки

февруари 14, 2012, 00:22  

Близо 180 общини са застрашени да останат без площадки за събиране и рециклиране на черни и цветни метали след 15 февруари. Причината за това е, че те нямат актуален действащ общ устройствен план /ОУП/, който се изисква след промените в Закона за управление на отпадъците. Само в 87 общини, които имат такива планове за цялата община или за част от нея, фирмите, които търгуват с черни и цветни метали, ще могат да продължат работата си и ще имат право да откриват нови площадки. Металните отпадъци от цялата страна ще могат да се събират и рециклират само на лицензираните площадки там. Разпоредбите предвиждат още дейностите с отпадъци от черни и цветни метали да се извършват само на площадки, разположени на територии, определени с общи устройствени планове за производствени и складови дейности, на пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение и на обекти на железопътната инфраструктура със стопанско предназначение.
Общините трябва да изработят ОУП и ясно да се дефинират зоните за отпадъци, както и да минат екологична оценка, защото това е изключително важна тема и трябва да бъде разгледана от всички гледни точки. По време на разглеждането на проекта за ОУП в София беше направена именно екологична оценка. След това за всяка една от площадките беше активиран подробен устройствен план съгласно наредбите на екоминистерството. Това заяви заместник-кметът на Столична община по направление „Зелена система, екология и земеползване“ Мария Бояджийска.
Според експерти промените в нормативите противоречат на разпоредбите на Закона за устройството на територията /ЗУТ/, който според тях допуска в определени случаи подборният устройствен план да изпълнява същата роля както общия устройствен план на населеното място. Това по своята същност създава условия за порочна практика по прилагане на законови разпоредби и способства за административен произвол.
Отговорността за изработването на общ устройствен план е изцяло в правомощията на общинските власти. Бизнесът няма никакви лостове за въздействие на този процес. В същото време именно фирмите са наказвани с най-тежки санкции, като им се отказва възможността да работят, защото общините нямат общ устройствен план, коментира Иво Георгиев -председател на Гражданската инициатива на търговците на черни и цветни метали и тяхното рециклиране. Според него съгласно готвените промени близо 80% от изградени вече площадки на територията на общини, които нямат ОУП, трябва да бъдат закрити, което от своя страна означава, че и направените инвестиции в тях ще бъдат безвъзвратно изгубени.
Градоустройственият план на община Хасково например е приет през 1979 г. и е изтекъл през 2000 г., без след това да е актуализиран. Така 16 фирми, работещи там, не могат да представят документите, изисквани по закона, е становището на Българската стопанска камара /БСК/.
Всички резки движения не могат да бъдат приветствани. В същото време позицията на държавата може да бъде разбрана в посока да вкара ред в този бранш, за да се ограничат кражбите и да се пресече дейността на сивия сектор, коментира Филип Алексиев – изпълнителен директор на „Мак метал холдинг“ АД. Според него всичко това не е приемливо за обществото, но и за самия бранш и фирмите, които се занимават със събиране и рециклиране на отпадъци. Едни недостатъчно премислени мерки по-скоро биха навредили на легалния бизнес. От една страна, тези фирми дават огромен брой работни места, от друга страна, рециклирането, втората употреба на вторични суровини, е много по-икономически ефективно, посочи Алексиев. По думите му, трябва да се намери компромис от гледна точка на това, че във всяка една община и населено място, където населението и бизнесът генерират отпадъци, трябва да бъде дадена адекватна възможност тези отпадъци да бъдат събирани, рециклирани и повторно употребявани. По информация от Гинка Чавдарова -изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България, при последното гледане на законопроекта в НС министър Нона Караджова е казала, че предложението за отпадане на спорния текст е прието. Съществуването и дейността на площадки за събиране и рециклиране на черни и цветни метали не е е свързано с наличието или неналичието на устройствени планове, текстът е по-различен, но какъв е окончателният вариант, ние не знаем, защото още се дебатира в НС, коментира още Чавдарова.

 

 

 

 

klasa.bg

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!