"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Цените на скрапа от 2010 до 2014

март 10, 2014, 02:01  

Average of grades E2, E8, E6
СКРАП 2010 2011 2012 2013 2014 лв/евро лева
January 224 360 326 305 280 1,95583 547,63
February 225 326 319 291 267 1,95583 522,21
March 258 332 329 294 1,95583
April 324 317 329 294 1,95583
May 302 320 324 280 1,95583
June 269 332 305 258 1,95583
July 254 324 289 259 1,95583
August 283 328 300 263 1,95583
September 293 317 297 268 1,95583
October 257 306 273 260 1,95583
November 279 291 291 271 1,95583
December 313 301 299 275 1,95583
средни цени за
 France, Germany, Italy, Spain, UK
Average of grades E40
ШРЕДЕР 2010 2011 2012 2013 2014 лв/евро лева
January 218 358 321 303 281 1,95583 549,5882
February 220 321 314 288 265 1,95583 518,295
March 255 329 326 291 1,95583
April 320 309 325 290 1,95583
May 292 314 321 275 1,95583
June 260 327 300 256 1,95583
July 249 318 285 258 1,95583
August 276 321 295 265 1,95583
September 286 313 292 271 1,95583
October 251 302 268 261 1,95583
November 274 287 290 275 1,95583
December 308 300 297 277 1,95583
средни цени за
 France, Germany, Italy, Spain, UK

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!