"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Турските пазари на скрап

февруари 8, 2013, 09:01   Според данни от Турския Статистически Институт, внесените количества метален скрап за 2012 година са общо 22.4 милиона тона.Тази цифра е с 4.4%  по-висока от предходната година.Като финансово изражение този скрап е за 9.4 милиарда долара, което обаче е 3.6 % надолу от стойностите за предходната година.

Внесения скрап от американски доставчици за 2012 година е 6.3 милиона тона и бележи увеличение с 8.2 % в сравнение с 2011 година.Като стойностно изражение  това са 2.7 милиарда долара от американските доставки.

Средната стойност за закупените количества скрап през 2012 година е 420 $/ тона, за разлика от 2011 година, когато средната стойност е била 455 $/тон.

През цялата 2012 година, Турция е внесла  11.5 милиона тона скрап от Европейския съюз, 6.65 милиона тона от Северна Америка и 3 милиона тона от ОНД.

Междувременно през месец декември 2012 година, вносът в Турция нарастна с 3.3 % в сравнение с ноември месец и 15.2 % в сравнение с месец декември 2011 година, като количествено изражение вносът е за  1.8 милиона тона скрап.Най-силните месеци при вноса на скрап в Търция за миналата година са месец февруари,април и октомври, където средно приеманите кличества скрап са около 2.1 милиона тона за всеки от посочените месеци.

ТОП 10 на страните с най-силни вносове на скрап за 2012 година в Турция са :

2012 година

1. САЩ – 6 296 740 тона

2.Великобритания – 2 418 684 тона

3.Русия – 2 325 144 тона

4.Холандия – 1 897 397 тона

5.Румъния – 1 805 157

6.Белгия – 1 316 350 тона

7.България – 641 987 тона

8.Германия – 600 251 тона

9.Франция – 539 808 тона

10.Естония – 512 003 тона

ОБЩО – 22 415 124 тона

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!