"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Етичен кодекс от Гражданската Инциатива ТОЧЦМТР

ноември 29, 2011, 16:00  

ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА НА ТЪРГОВЦИТЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ И ТЯХНОТО РЕЦИКЛИРАНЕ

 

130 фирми, членове на Гражданската инициатива за черни и цветни метали, приеха етичен Кодекс за отговорна търговска дейност

 

Кодексът ще се подписва от всяка фирма преди да стане член на Гражданската инициатива

 

С подписването на Етичния кодекс, фирмите се задължават доброволно да приемат и спазват правила, които не накърняват добрите търговски практики и допълват законите в страната. В Етичния кодекс, изрично се записва, че фирмите нямат право да изкупуват елементи на железопътната и електропреносната инфраструктура, телекомуникациите или материали, за които имат достатъчно основание, да считат, че са крадени. Търговците на черни и цветни метали ще съдействат на МВР и контролните органи за установяване и залавяне на извършителите и възстановяване на откраднатото имущество на неговите собственици. „Необходимостта от Етичен кодекс е огромна, защото демонстрира на практика желанието на бранша да работи по правилата в България, както и да постави основите за промяна в общественото доверие и имидж на всички фирми, които искат да продължават да правят легален бизнес в страната”, обясни Иво Георгиев, председател на Гражданската инициатива на търговците на черни и цветни метали и тяхното рециклиране. Въпреки, че и в сега действащото законодателство съществува забрана за изкупуване на всички материали от железопътната и електропреносната инфраструктура, както и ВиК шахти (чл. 60 на ЗУО), тя не се спазва и контролира ефективно.

Етичният Кодекс е първият подобен документ, подписван от фирмите в сектора за рециклиране на отпадъци. Този документ ще бъде предложен и на останалите браншови организации в отрасъла. Спазването на етични стандарти и правила е начин бизнесът да започне да се самоконтролира, без да се стига до налагане на административни санкции и рестриктивни забрани от страна на държавата, като банкови гаранции, въвеждане на безкасово плащане и безвъзмездно предаване на отпадъци. Подписването на Етичен кодекс е една от първите мерки, предложени от Гражданската инициатива, която ще бъде последвана от създаване на WEB-базирана он-лайн система за оплаквания и жалби от гражданите, както и система от Стандарти за дейността, ако предложенията бъдат гласувани и приети в Народното събрание.

Вижте още

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!