"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Предвижда се пълна забрана за търговия със скрап от физически лица

ноември 24, 2011, 11:51  

Митко Захов: Предвижда се пълна забрана за търговия с черни и цветни метали от физически лица

На пресконференция в Благоевград, народният представител Митко Захов очерта основните моменти в закона за управление на отпадъците, който предстои да бъде внесен в пленарна зала.

 

Той информира, че са внесени два напълно нови законопроекта за изменение на закона за управление на отпадъците – единия на МС, другия на Коалиция за България.

Миналата седмица двата законопроекта са разгледани в Комисията по околна среда и води и е приет документа на МС, а другия е отхвърлен, като идеята е между първо и второ четене всичко най-добро от отхвърления законопроект да влезе в залата като нови предложения.

 

„Основните моменти, които най-вероятно ще бъдат приети в зала, са пълната забрана на търговия с черни и цветни метали от физически лица, т.е. граждани няма да могат да изкупуват и продават такива метали. Само юридически лица ще могат да изпълняват тази дейност.”, заяви Митко Захов.

 

Другият основен момент, който той изтъкна, е определянето на парични гаранции във връзка с изкупуването, продажбата и търговията с черни и цветни метали, които трябва да бъдат внасяни предварително с цел изпълняване целите на упражняващите този род дейност. В общи линии се запазва условието площадки за изкупуване и преработка на метали да бъдат само в индустриални зони и определени с ОПУ, като до влизане в сила на ОПУ по общини, важат настоящите условия за откриване на такива площадки.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!