"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Перник остава без пунктове за скрап

ноември 22, 2011, 17:57  

Всички площадки за вторични суровини трябва да бъдат изнесени извън урбанизираните територии, като това трябва да стане до 15 януари съобщи Пламен Ангелов, директор на Регионалната инспекция за опазване на околната среда и водите Перник, съобщи ТВ Кракра.

Мярката се налага с промени в Закона за управление на отпадъците. Промените в закона въвеждат изискването площадките да са разположени извън урбанизираните територии, на терени, отредени от устройствените планове за производствени и складови дейности. На тях ще трябва да бъде осигурено и 24-часово видеонаблюдение. Записите пък трябва да се съхраняват в продължение на една година. 

Към момента действащите площадки за черни и цветни метали в страната са около 2 400. За да продължи да работи всяка фирма ще трябва да плати банкова гаранция от 100 000 лева за фирма и отделно по 50 000 лева за площадка за извършване на дейност.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!