"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Нов проектозакон от БСП

ноември 17, 2011, 20:13  

Запазване на площадките за черни и цветни метали в страната, които според сега действащия закон за отпадъците трябва да бъдат закрити, предлага нов проектозакон за управление на отпадъците, внесен от депутати от левицата.

С промени в настоящия закон, лансирани от ГЕРБ през пролетта, бе прието правилото, че пунктовете за скрап в градовете вече ще трябва да са разположени само в зони, определени с общ устройствен план (ОУП). Тъй като такива планове имат едва 30 % от общините в България обаче това означава, че около 2000 от общо действащите към 2400 площадки в страната трябва да затворят. През лятото ГЕРБ предложи проект за изцяло нов закон за отпадъците, който запазва спорното правило. Той обаче зацикли в дискусии, най-разгорещената от които е тъкмо закриването на пунктовете. Няколко браншови организации към Българската стопанска камара и редица фирми се обявиха категорично против правилото и обвиниха управляващите в лобизъм в полза на определени фирми на пазара за скрап.

С новия проектозакон БСП предлага терените на тези площадки да могат да се отреждат и с подробни устройствени планове (ПУП). “По общия закон за устройство на територията ПУП може да се прави и без общ устройствен план”, коментира Румен Такоров, който е сред вносителите на новия законопроект. По-голямата част от двата проектозакона е идентична, защото въвежда разпоредби на европейската директива за отпадъците, които България трябваше да въведе още в края на миналата година. “ГЕРБ се мъчеха по всякакъв начин да спрат дейността на площадките. Другите трябваше да изчезнат от полезрението, да не се бъркат на нашите фирми”, каза депутата.

По информация на Такоров, екоминистърът Нона Караджова, въпреки предложения от ведомството й закон, е дала указания към регионалните екоинспекции да не закачат площадките, които са само с подробни устройствени планове. Според сроковете в действащия закон те трябваше да бъдат закрити до началото на 2012 г., така че голяма част от пунктовете формално ще са закононарушители от януари, посочи Такоров.

Закриването на пунктовете в населените места без ОУП е в списък разпоредби на Закона за упрвление на отпадъците, атакувани пред Конституционния съд от 59 депутати от БСП и ДПС. Друго оспорено правило е задължението на фирмите да пазят записите от непрекъснато видеонаблюдение на площадките в продължение на година. “Външните камери на ДАНС пазят записите си само 2 седмици. НАТО и Пентагонът нямат такъв архив”, коментира Румен Такоров.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!