"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Повече стомана за България

ноември 17, 2011, 00:02  

За първите девет месеца на 2011 г. в България са произведени 655 100 тона течна стомана. Спрямо същия период на миналата година количеството нараства с 93 хиляди тона, или с 16,5 на сто.

Това показват данни на Българската асоциация на металургичната индустрия, обявени в края на миналата седмица.

Засилва се темпът на растеж на производството, след като през 2010 г. бяха отчетени едва 2% нарастване спрямо предходната 2009 г. Производството на стомана на човек от населението в България обаче е над 3 пъти по-малко спрямо средното европейско ниво.

Започналата от 2008 г. тенденция за намаление в количествата на произведени валцувани черни метали се запазва и през 2010 г. Освен заради световната криза по-слабите резултати се дължат на затварянето на “Кремиковци” и спряното производство на плосък прокат.

През деветте месеца на 2011 г. тенденцията за ръст в производството на електролитна мед се запазва. В сравнение със същия период на 2010 г. увеличението е 3,3 %, а спрямо деветмесечието на 2008 г. то е 2,2 пъти.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!