"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

“Солвей-Соди”

ноември 15, 2011, 00:20  

През следващите години девненската компания “Солвей-Соди” ще направи инвестиции в рамките на 25 до 50 милиона лева годишно в областта на околната среда, икономиите на енергия и подмяната на остарялото оборудване. Това каза Ерик Вандер Ворст, изпълнителен директор на дружеството. “Заради изтичане срока на прилагане на новата Европейска директива IDE 2010/75/EU, през 2013 г. България трябва да депозира план за получаване на дерогация за удължаване на крайния срок от 2016 на 2020 г., каза още Вандер Ворст. През тези четири години ние ще лансираме втората фаза за модернизация на ТЕЦ “Девен” и подмяната на морално остарелите котли”. През 2010 г. дружеството финализира мащабната инвестиционна програма, възлизаща на 300 млн. лв, която се състои в увеличаване капацитета на содовия завод. В “Солвей Соди” бяха направени инвестиции за 19 млн. лв. В ТЕЦ “Девен”, филиал на “Солвей Соди”, беше изграден и пуснат в експлоатация нов котел на кипящ слой. Съоръжението е с висок производствен капацитет и позволява намаляване на емисиите от азотни окиси и прах в съответствие с най-новите европейски екостандарти.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!