"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Скрап:Международни цени и пазари

ноември 14, 2011, 00:23  

Търговците на скрап от САЩ, работиха усилено през изминалата седмица, за да осъществят планираните  доставки за Турция и Южна Корея.Над 11 резервирани доставки се очакват до 1 седмица да влязат в пристанищните води на двете страни.За Турция са планирани 6 кораба за доставка на скрап – HMS 80:20 и щредиран скрап за Чолакоглу и Ердемир на цени 428 – 430 $/тон.Според американските дилъри на скрап, пазара ще се движи спокойно до края на годината и не се очакват големи размествания на цените.Прогнозата за по-голямо движение на цените е за края на януари и началото на февруари, когато традиционно се сключват договорите за доставка за първото тримесечие на годината.

Според статистиката вноса на скрап за Китай е 1,62 мил.тона, което е намалиение с 20,7 % изчислено за годишна база, но има увеличение на вноса от САЩ с 47,3%,.По този начин САЩ изместват Япония, като най-голям доставчик на скрап за Китай.Все пак в Япония има и ограничение на износа на скрап, зарадо катастрофалното земетресение преди няколко месеца – иконамиката изпитва нужда от вътрешните количества на скрап и износа за момента е спрян за други страни.

Цените на американския скрап на контейнери за Тайван остават почти непроменени в сравнение с миналата седмица: 400$ за HMS 80:20 и 405$ за шредера.Въпреки това предлагането на скрап намалява, поради настъпването на зимния сезон , което води до по-бавното му събиране и съобразяване с природните условия за доставка с кораби.

Изключение на фона на намаляващите цени прават няколко дуржави от Югоизточна Азия: Индонезия и Малайзия повишиха цените на търсенето си , като в момента оферират доставки за 415 $/ тон.

 

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!