"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

ПУП в с.Лозно за вторични суровини

ноември 10, 2011, 23:36  

Уведомявамe заинтересуваните лица че, на основание чл. 130, ал. 2 от ЗУТ, е обявена  Заповед № РД-00-176/10.02.2009 г. на Кмета на Община Кюстендил, с която  е одобрен  подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за  ПИ 024048, землището на с. Лозно, общ. Кюстендил, с който се определя конкретно предназначение на поземления имот за “складови и търговски дейности”  за вторични суровини, съгласно приложен проект.

     Възложител на проекта е “Ровотел стийл” ООД.
     С писма с обратни разписки са уведомени заинтересуваните лица по чл. 130, ал. 2 от ЗУТ с изключение на г-н Драгомир Димитров Мицов до когото са изпращани две писма които са непотърсени от адресата в 30-дневния срок, което налага процедурата да бъде продължена със съобщение на основание §4 от ПРЗ ЗИД ЗУТ.
     Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението, чрез Община Кюстендил до Административен съд по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Коментари

2 коментара към “ПУП в с.Лозно за вторични суровини”
  1. BoRyO казва:

    И какво трябва да значи тази публикация?
    Да не би вече одобрението на площадки да става с ПУП ?

  2. Angel казва:

    Nqkoi znaeli kvo stava s tozi zakon????

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!