"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Коли за скрап

ноември 3, 2011, 11:13  

Най-ценният автомобил за скрап е москвичът и той се изкупува на една от най-високите цени от предприятията за преработка на отпадъци. Това каза инженер Петър Мицин, изпълнителен директор на предприятие, оползотворяващо отпадъци от електрониката и автомобилостроенето.

Той обясни, че москвичът се цени най-много от компаниите, защото съдържа едновременно черни и цветни метали. По думите му фирмите дават до 500 лева за изкупуване на старите автомобили.

Всеки, който проявява желание да изхвърли ненужни или излязли от употреба автомобили, електроуреди и батерии може да се обади на безплатния национален телефон 0800 14 100, на който да направи своята заявка и мобилен екип ще дойде да извози уреда или автомобила абсолютно безплатно от заявеното място. Това може да са хладилник, пералня, компютър, печка и всякакъв друг стар и ненужен уред.

По този начин гражданите ще са сигурни, че са попаднали на надеждна фирма, защото на този телефон се отзовават само компании, които работят с Министерството на околната среда и водите и имат издадени всички необходими лицензи и документи за рециклиране и съхранение на отпадъците, посочи Петър Мицин.

Той увери, че процесът по съхранение и рециклиране се извършва на специално предназначени за целта площадки, сертифицирани от екоминистерството по европейски стандарти и по този начин не се вреди на околната среда.

В последно време преработката на пластмасови отпадъци не е толкова печелившо, защото те са увеличили броят си във времето, уточни Мицин. За целта предприятията се нуждаят от по-гъвкаво финансиране и субсидии. В тази връзка фирмите, които се занимават с оборудване, електрически уреди, автомобили и генерират опасни отпадъци плащат или продуктова такса на държавата, или членски внос към предприятията оползотворяващи отпадъците.

По този начин дори преработването на електронните отпадъци и старите автомобили се дотират, отпадъците се обезвреждат по надлежния ред, а не се озовават на нерегламентирани сметища, обясни Петър Мицин.

В тази връзка много от търговските компаниите, които продават ел. оборудване правят отстъпки за закупуването на нов уред при предаването на стар.

3600 стари и изоставени по улиците на София автомобила от 2008 г до сега са маркирани със стикери, с които се сигнализира, че трябва да ги отстранят или да ги предадат за скрап. След стикирането собственикът на автомобила има срок от 3 месеца да вземе мерки, в противен случай кметът издава заповед според местното законодателство, която се връчва на дружеството за преработка на отпадъците.

От там те вдигат колата и я пренасят на наказателен паркинг, на който тя стои две седмици. Ако собственикът не дойде до 15 дни от престоя й на паркинга да си я потърси, дружеството рециклира колата.

За 2010 г. националната цел на страната ни е била да се преработят общо 30 хиляди тона отпадъци или 4 кг на човек. Само предприятието на Петър Мицин е преработило 16 хиляди тона за годината.

Цената се формира на база изчислението на внесените в страната и пуснатите в търговската верига уреди и автомобили, генериращи опасни отпадъци.

 

 

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!