"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Последни цени в Турция

ноември 2, 2011, 10:40  


Турски заводи продължават да купуват скрап , но с много бавни темпове през тази седмица.Има  само две големи доставки: 
От САЩ –  45,000 тона смесени товари на HMS 1 & 2 80:20 и шредиран скрап е продаден на средна цена от $ 433 / т CFR,

Друг 25.000 тона смесен товар е бил продаден за $ 430 / т за HMS 1 & 2 80:20.

$ 435 / т за шредер и $ 440 / т за бонус грейд скрап CFR.

02.11.2011

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!