"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

“Чугунолеене” – Ихтиман вече е към “Еврометал” – Перник

октомври 26, 2011, 22:43  

Компанията “Чугунолеене” – Ихтиман, е обявена в несъстоятелност, а производствените й активи са придобити от дружеството “Еврометал” – Перник, контролирано от Людмил Стойков. Това стана ясно от справки в Търговския регистър. На 7 октомври “Еврометал” е купил задълженията от 11.25 млн. евро към ОББ, срещу които е заложено търговското предприятие и основните му активи, включително терени, сгради, машини и помпени станции. В регистъра няма посочена смяна на собствеността на самото “Чугунолеене” АД, но след като активите му са преминали в друг собственик, зад фирмата на практика не остава нищо. В момента основен акционер продължава да е “Чугунолеене 97″. Обявяването в несъстоятелност е станало с решение на Окръжния съд в София от 21 октомври и е по искане на НЕК, към което се е присъединил и “Еврометал”.

Вижте още

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!