"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

106 акта на РИОСВ

октомври 12, 2011, 00:33  

През септември 16-те регионални инспекции по околната среда (РИОСВ) са проверили 1204 обекта, дали са 785 предписания за отстраняване на констатирани нарушения и са съставили общо 106 акта. Това
съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и
водите (МОСВ). Издадени са 75 наказателни постановления на стойност 198 400 лв. и са наложени осем нови санкции. Постъпилите парични суми от глоби са в размер на 90 566  лв., съобщават още от ековедомството. 

Общо шест фирми са глобени за непредставени годишни отчети по управление на отпадъците за 2010 г. и трябва да платят санкции на обща стойност 12 000 лв. Освен това на “Метал Инвест София” ЕООД е наложена глоба от 10 000 лв. за неизпълнение на условията в издадено решение за управление на отпадъци. За липса на отчетност, фирмата трябва да плати още 2 хил лв.

Вижте още

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!