"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Исторически цени на скрапа

октомври 3, 2011, 08:52  

 

 

Historical Trends by Select Grades

 

Date                           heavy melting        dealer bundles             Shredded                busheling

 

September 2008    $297.50               $525.00                       $385.83                        $575.83

 

October 2008         $189.17                $242.50                         $229.50                       $215.83

 

September 2009     $255.17              $318.17                          $285.83                        $326.83

 

October 2009          $240.17              $294.17                         $260.50                        $300.17

 

September 2010     $348.17               $414.83                        $372.83                          $434.17

 

October 2010          $317.83                $371.83                        $339.17                          $387.50

 

September 2011     $416.83                 $495.17                        $452.50                           $498.17

Това са максималните цени , на които реално има сключени и изпълнени договори, за посочените периоди.Цените отразяват месечни доставки над 10 000 тона до 100 000 тона/ месечно.

 

 

Вижте още

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!