"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Електронната скрап – все по-печеливш бизнес

септември 19, 2011, 08:46  

Учените от Американския изследователски институт АБИ предвиждат, че пазарът на рециклирано електронно и електрическо оборудване ще достигне 14.7 милиарда долара до 2015 година.

В зависимост как се борави с тях, отпадъчните електрически и електронни продукти и техните компоненти, т.н. електронен скрап, може да се разглеждат като голяма екологична заплаха или като значим икономически ресурс.

Ако се подходи правилно, по-голямата част от генерирания електронен скрап, може да бъде рециклиран и превърнат в значителен материален поток. От друга страна, неподходящото третиране на отпадъчното електрическо и електронно оборудване представлява голяма заплаха за околната среда, здравето на хората и екосистемите. То може да доведе до замърсяване на почвите, въздуха и водите. Това от своя страна ще застраши живота на работници, население, животни и растения.

Според последните пазарни проучвания бизнесът с излязло от употреба електрическо и електронно оборудване ще нарасне в световен мащаб от 5,9 милиарда долара през 2009, до близо 14,7 милиарда до 2014. Това е ръст от почти 21% за периода. Посочените суми представляват очакваните приходи от продажбата на рециклираните полезни материали от електронния скрап.

Основните причини за разрастване на бизнеса с електронен скрап е увеличеното количество на генерираните отпадъци и повишаване на ефективността при рециклиране на полезни компоненти от отпадъка. Увеличаването на ефективността на технологиите за рециклиране, законодателни промени, които налагат рециклиране на електронния скрап, бързо развитие на световния пазар на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, вкл. и в развиващите се държави, също допринасят за развитието на пазара.

Въпреки че световната рецесия засегна и пазара на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, той остава сравнително стабилен. Особено в Европа и съответно в България, където стриктното законодателство в областта играе силно положителна роля.

Вижте още

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!