"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Писмо до правителството

септември 15, 2011, 12:39  

Новият Закон за управление на отпадъците (ЗУО) трябва да регулира работата на различни икономически отрасли, на общините и гражданите при управление на отпадъците, а фактически се предлагат решения, които затрудняват дейността и създават несигурност в бизнес средата. Допълнителен проблем за страната е изтичането на срока, който Европейската комисия е приела за транспониране на Рамковата директива за отпадъците, респективно – налице е опасност от налагане на санкции при забавяне.
Това се казва в писмо, изпратено до министър-председателя Бойко Борисов, председателя на парламентарната Комисия по околна среда и водите Искра Михайлова и министъра на околната среда и водите Нона Караджова, от името на 9 синдикални и бизнес организации: Българска стопанска камара, Конфедерация на независимите синдикати в България, Конфедерация на труда „Подкрепа”, Българска асоциация на металургичната индустрия, Българска асоциация по рециклиране, Гражданска инициатива на търговците с отпадъци от черни и цветни метали, Българска браншова камара Феникс Ресурс, Синдикална федерация “Металици” към КНСБ, Национална федерация “Металургия” към КТ “Подкрепа”.
На работна среща късно вчера, 14 септември 2011 г., към шестте организации, подписали партньорско споразумение за действия срещу новия ЗУО, се присъединиха и двата национално представителни синдиката – КНСБ и КТ „Подкрепа”.
Неправителствените организации на работодателите и синдикатите изразяват отново силната си тревога от липсата на съгласуваност и приемливи за заинтересованите страни решения по предложените промени по проект на ЗУО, внесен от Правителството в 41-то Народно събрание.
Деветте организации настояват:
•    Да се създаде към МОСВ работна група, включваща експерти от МИЕТ и МРРБ, както и представители на неправителствените организации, подписали общо становище по закона.
•    Работната група да обсъди и предложи промени в проекта на ЗУО, като подпише протокол с посочени схеми, предложения и следващи действия на изпълнителната и законодателната власт, гарантиращи тяхното внасяне за приемане от НС.
•    Създаването на работната група и началната организация да бъдат осъществени във възможно кратък срок, не по-късно от 25 септември 2011 г.
„Поемането на гаранции от страна на държавните институции ще даде сигурност на фирмите от бранша за тяхната настояща и бъдеща дейност и ще намали съществуващото напрежение в работните колективи. В противен случай налице са реални основания, предпоставки и натрупано напрежение за организиране на различни форми на протест, в съответствие с българското законодателство. Изразяваме твърдата си позиция и воля, да защитим направените инвестиции и работни места, да осигурим  равнопоставеност и възможност за развитие на всички фирми от рециклиращата индустрия, да осигурим вторични суровини за българската металургия, подобряващи и нейната конкурентоспособност”, се казва още в писмото до институциите

Вижте още

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!