"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Масови проверки по пунктовете

септември 8, 2011, 17:25  

Масови проверки на пунктовете за изкупуване на черни и цветни метали са извършени от трудовите инспектори в Кюстендил. Началникът на отдел „Инспекция по труда” инженер Александър Крумов съобщи, че проверките са извършени в рамките на един месец. Проверени са над 56 обекта, занимаващи се с търговия на черни и цветни метали. Констатирани са множество нарушения, свързани със спазването на трудовото законодателство. „Установихме над 130 души, работещи в тези фирми, като 57 от тях са пряко заети с търговията. Основно установихме нарушения, свързани с неприлагането на правилника за вътрешния ред, оформянето на трудовите договори, както и липсата на длъжностни характеристики”, каза инженер Крумов. Той посочи, че в една от кюстендилските фирми е установено и лице без трудов договор. Констатирани са и нарушения, свързани с предоставянето на лични предпазни средства и работно облекло. Много често работното облекло е износено, но работодателят не е пожелал да го заменя с ново. За всички нарушения са съставени протоколи и предписания за отстраняването на нарушенията.

Вижте още

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!