"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Предложения за нов Закон за управление на отпадъците

септември 8, 2011, 17:17  

Предложения за промени в проекта на нов Закон за управление на отпадъците внесоха в Парламента шест работодателски и синдикални организации. Сред тях са Българската стопанска камара, Българската асоциация по рециклиране, Българската асоциация на металургичната индустрия, Българска браншова камара „Феникс ресурс”, Синдикална федерация „Металици” към КНСБ и Гражданска инициатива на търговците с отпадъци от черни и цветни метали и тяхното рециклиране.

Предложенията са представени на вниманието на четири парламентарни комисии – по околна среда и водите, по регионална политика и местно самоуправление, по бюджет и финанси,  по транспорт, информационни технологии и съобщения, и по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Копие от писмото е изпратено и до министъра на околната среда и водите, съобщи БСК.

Повод за внасяне на предложенията са насрочените за 8 и 15 септември т.г. заседания на парламентарната Комисия по околна среда и водите. Шестте организации уточняват, че техните предложения се отнасят основно до частта в ЗУО, засягаща режима за управление на отпадъците от черни и цветни метали и металните опаковки.

Предложенията са изготвени на основание т.3 от подписаното в средата на м. юли т.г. Споразумение за съвместни действия между изброените шест организации, според които със законопроекта на МС се прави опит да бъде „наказан” и ликвидиран цял стопански отрасъл, поради несправяне на държавата с нейните основни функции – контролна и правохранителна.

На 31 март т.г. Парламентът прие промени в действащия ЗУО, които предизвикаха остра реакция от страна на бизнеса, тъй като поправките в закона ще принудят стотици фирми от рециклиращия и металургичния сектор да прекратят или свият дейността си, а хиляди хора да останат без работа. Шестте организации поискаха президентът да наложи вето върху приетите промени. Те предупредиха, че след влизане в сила на промените в ЗУО, 2/3 от страната ще останат без места за събиране на скрап. Това ще доведе до увеличаване на транспортните разходи и оскъпяване на продукцията, ще се стигне до масово закриване на фирми от рециклиращия сектор, вкл. до нарастване на безработицата, а металургичната индустрия ще бъде лишена от суровини.

Причината е, че промените в ЗУО въведоха изискване площадки за събиране и третиране на отпадъци да се изграждат само на територията на общини с приети общи устройствени планове, а такива са едва 30% от общините в страната.

От своя страна, държавният глава излезе с официална позиция, в която изтъква, че не може да подкрепи част от законовите изменения, въведени със ЗИД на ЗУО, които поставят обективно неизпълними условия за осъществяване на дейностите по съхраняване и предварително третиране на отпадъци.

На 11 юли т.г. Министерският съвет внесе в Народното събрание проект на изцяло нов ЗУО, който обаче мултиплицира промените в действащия ЗУО, приети през м. март. Това стана повод за нов протест от страна на бизнеса и синдикатите, които поискаха законопроектът да бъде оттеглен и подложен на широка обществена дискусия.

Протестът на бизнеса бе подкрепен от всички национално представителни работодателски организации чрез специална декларация от 18 юли т.г., както и от участниците в кръгла маса по темата (вкл. депутати), проведена на 19 юли т.г.

Проблемът в числа:

 • Годишно в България се рециклират около 1 млн. тона отпадъци, от които 750 000 са от черни и цветни метали. Те се използват повторно като суровина в металургичната индустрия в страната или се изнасят в чужбина.
 • Реализираният износ от фирмите в бранша го нарежда сред основните експортно ориентирани икономически сектори в страната.
 • За 2010 г. фирмите от сектора за събиране, третиране и рециклиране на отпадъци са внесли в държавния бюджет над 30 млн. лв. корпоративен данък, 25 млн. лв. данъци, такси и осигурителни вноски от пряко заетите в бранша.
 • До момента в изграждането и оборудването на площадки за отпадъци фирмите са инвестирали над 1,100 млрд. лв.

Вижте още

Коментари

3 коментара към “Предложения за нов Закон за управление на отпадъците”
 1. boryo казва:

  i v kraina smetka…..kakvo sa re6ili…ili o6te e pod vapros na re6avane

  • fagor казва:

   Решението ще бъде скоро.Сега само са внесени промените за обсъждане – предстоят няколко четения в Народното събрание преди да се реши окончателно и да се гласува.

 2. колега казва:

  скоро скоро но никой не мисли че ни отиде здравето и нервите

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!