"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Разпределението на парите от ”Кремиковци”

август 30, 2011, 23:59  

Работниците на “Кремиковци”, които са кредитори на комбината, ще могат да получат вземанията си до края на септември. Това ще стане, ако не бъде обжалвано определението на Софийския градски съд, с което се одобрява разпределението на средствата, набрани от продажбата на активи на комбината до момента.

Вземанията на работниците и служителите са в размер на 50 729 446 лв. Става дума за над 6000 души, които имат да получават заплати и обезщетения от комбината. На всеки от тях ще бъде открита сметка в една от търговските банки. Получаването на самите дебитни карти ще стане по график, който предварително ще бъде обявен, каза синдикът Цветан Банков.

Сметките ще бъдат заредени в един и същ ден, за да няма ощетени. Това ще бъде в масовия случай. Но има над 300 запора върху вземания на физически лица заради дългове, повечето от тях към топлофикационни дружества и банки.

В случаите, когато кредиторът е починал, ще се открият разплащателни сметки, за да може наследниците да получат парите.

Вземанията на юридическите лица също ще бъдат преведени по сметките им. Попечителят на облигационерите – “Дъ лоу дебенчър тръст корпорейшън”, ще получи 80 528 175 лв., което е 8,68% на удовлетворяване. Цялото вземане на държателите на облигации от комбината е в размер на 927,3 млн. лв.

Първа инвестиционна банка ще получи 41 790 602 лв. Тя е сред обезпечените кредитори, тъй като е закупила с цесия вземането на “Арселор митал”. За третият поред кредитор – “Химимпорт инвестмънт енд фъртилайзер инг”, са предвидени 8,562 млн. лв.

Вземанията на тези компании са обезпечени със залог или ипотека. Те получават 100% от продажбата на активите, послужили за обезпечението, обясни синдикът. Облигационерите например ще получат цялата сума от продажбата на доменните пещи, коксохима и непрекъсната разливка.

С парите от частичната сметка ще бъдат изплатени и 89,925 млн. лв. публични вземания на държавата и общините.

Жалби могат да забавят процеса

Определението на Софийски градски съд, с което се одобрява частичната сметка за разпределение на сумите, получени от продажбата на активи на “Кремиковци”, е от 24 август. Публикувано е в Търговския регистър и подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред Софийския апелативен съд.

Ако има жалби, изплащането на дълговете на кредиторите ще се забави и вероятно ще стане през ноември, каза Банков. Той изрази надежда, че жалби няма да има.

Вижте още

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!