"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Кремиковци отчете 1 млрд. лв. счетоводна загуба

август 16, 2011, 21:34  

1,04 млрд. лв. е счетоводната загуба на “Кремиковци”, сочи отчетът на изпадналото в несъстоятелност дружество.

Причината за това е, че бяха продадени активи на комбината, които са водени в баланса на компанията на стойност 1,36 млрд. лв. Те бяха продадени за 321,5 млн. лв., което генерира счетоводна загуба от над 1 млрд. лв.

В баланса на “Кремиковци” към 30 юни 2011 г. остават дълготрайни материални активи за 146,6 млн. лв., или 10% от наличните в началото на 2011 г.Стандарт Нюз

Металургичният комбинат “Кремиковци” е донесал сериозната сума от 332 млн. лв. на кипърска офшорка. Заводът е натрупал 56.4 млн. лв. счетоводна печалба от ликвидацията си, сочи отчетът на дружеството за първото полугодие, писа dir.bg.

Общите приходи само от ликвидацията на комбината са 332.5 млн. лв., като от тях 300.9 млн. лв. или над 90% са от продажба на дълготрайни материални активи. Балансовата стойност на всички продадени през периода активи е 1.36 млрд. лв.

Акциите на Кремиковци АД се търгуват на БФБ-София. Последната сделка с тях е от днес, 16.08.2011 г. на цена 0.06 лв. за брой.

Комбинатът бе продаден на 12 април за 316 млн. лв. на 26-годишния Лъчезар Варнаджиев, който по-късно го препродаде на кипърска офшорка. Тогава на обявения търг се яви само един кандидат – „Елтрейд къмпани” ЕООД, който бе обявен за купувач. Според Търговският регистър “Елтрейд къмпани” ЕООД е учредено на 15 март тази година от Лъчезар Варнаджиев. Предмет на дейност на дружеството е търговия с черни и цветни метали.Дир Бг

Металургичният комбинат “Кремиковци”, който е обявен в несъстоятелност, е натрупал 56, 4 млн. лв. счетоводна печалба от ликвидацията си. Това сочи отчетът на дружеството за първото полугодие.
Компанията е успяла да реализира този резултат основно след разпродажба на активи. Комбинатът бе продаден на 12 април за 316 млн. лв. на 26-годишния Лъчезар Варнаджиев, който по-късно го препродаде на кипърска офшорка.

Общите приходи само от ликвидацията на комбината са 332.5 млн. лв., като от тях 300.9 млн. лв. или над 90% са от продажба на дълготрайни материални активи. Балансовата стойност на всички продадени през периода активи е 1.36 млрд. лв.

През първото полугодие са проведени три големи търга за продажба, пише още в отчета на дружеството. Единият е бил в началото на годината, като е продаден рудник за добив на доломит, за 701 хил. лв. Преди около два месеца е продадено и оборудване за 673 хил. лв. от рудник Кремиковци, а от земи и съоръжения от производствената площадка на завода са получени 316 млн. лв.

През първото полугодие е започнало превеждането на суми към кредиторите. Загубата от ликвидацията е 1.04 млрд. лв. Първо получават пари тези, чиито дълг е обезпечен с имущество, след което идва ред на останалите, включително и държавата. Облигационерите ще получат само 8.6% от парите си.

Активите на комбината се оценяват на 1.265 млрд. лв., от които само 796 хил. лв. са обезпечени. Акциите на “Кремиковци” АД се търгуват на Българската фондова борса. Последната сделка с тях е от 11.08.2011 г. на цена 0.059 лв. за брой./БЛИЦ

В баланса на Кремиковци към 30 юни 2011 г. остават ДМА за 146,6 млн. лв., или 10% от наличните в началото на 2011 г.

След продажбите дружеството има парични средства за 315,1 млн. лв. спрямо едва 12,3 млн. лв. в началото на 2011 г.

Срещу тях стоят 10 пъти по-големи задължения, или 3,13 млрд. лв. отпреди ликвидацията и 4 млн. лв., натрупани след старта на ликвидацията.

От тези 3,13 млрд. лв., обезпечени са 884 млн. лв., от които 616 млн. лв. в полза на облигационерите, 1,6 млн. лв. в полза на банки, 1,4 млн. лв. в полза на доставчици и клиенти, както и 265 млн. лв. други обезпечени вземания.

Другите 2,25 млрд. лв. са необезпечени. Сред тях са задължения към персонала за 47,4 млн. лв., задължения по осигуровки за 25,2 млн. лв., данъчни задължения за 760,4 млн. лв., задължения към клиенти и доставчици за 688,5 млн. лв., необезпечени задължения към банки и финансови институции за 68,6 млн. лв., както и други необезпечени задължения за 584 млн. лв.

Освен продажбата на оставащите ДМА за 146,6 млн. лв., кредиторите ще се надяват и на продажбата на краткосрочните активи на Кремиковци АД, включващи основно материални запаси за 428 млн. лв. към 30 юни 2011 г. спрямо 486 млн. лв. към 31 декември 2011 г.

Дружеството има и краткосрочни вземания за 376 млн. лв. към 30 юни 2011 г. спрямо за 281 млн. лв. в края на миналата година. Осребряването на вземанията и материалните запаси за общо 804 млн. лв. към 30 юни 2011 г. (спрямо 767 млн. лв. в края на миналата година) може да е ключово за удовлетворяване на претенциите на част от кредиторите.

Публикуваният отчет не дава големи надежди на акционерите в Кремиковци АД, като текущата пазарна капитализация на дружеството е 1,2 млн. лв. по цената от последната сделка за 0,6лв. за акция.Инвестор Бг

Вижте още

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!