"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Новия закон няма да спре кражбите

юли 25, 2011, 11:30  

Подходът, който е избран при изготвянето на новия законопроект за управление на отпадъците в никакъв случай не решава проблема с кражбите, а напротив, считаме че би го влошил - казва Бисер Минчев – главен ревизор по безопасността на НКЖИ. Създават се административни пречки за легално действащите фирми в тази сфера, като в същото време не се предлага нищо ново по отношение на истинския проблем, който се корени в комбинацията от няколко предпоставки, като например съществуващ сив сектор, липса на контрол по отношение на него, липса на механизъм за превенция и контрол спрямо криминално проявените лица в тази сфера.
По думите му – новият проектозакон за управление на отпадъците е стъпка в обратна посока по отношение на съществуващия проблем с кражбите. Минчев посочи, че съгласно разпоредбите на чл.35, ал.1 от проекта на нов Закон за управление на отпадъците, разрешение не се изисква за събиране и предварително съхраняване на отпадъци на мястото на образуване, включително на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ); събиране и транспортиране на отпадъци по смисъла на § 1, т. 41 и 43 от допълните разпоредби. “В тази редакция проектът не предлага ефективни мерки в сравнение с досегашната практика, поради няколко причини. Във връзка с въведените нови дефиниции в закона за дейностите събиране и транспортиране, означава, че лицата ще имат право да събират и транспортират кабели само с една проста регистрация. Това от своя страна ще затрудни контрола, защото отчетността при новия регистрационен режим е значително занижена, а броят на контролните органи е намален. В противовес на новите предложения, съществуващият към момента лицензионен режим осигурява строга отчетност и проследимост на отпадъците и в този смисъл улеснява контрола на дейностите с отпадъци от черни и цветни метали”, каза Минчев.
По думите му новите разпоредби ще доведат до улесняване на сивия сектор, което от своя страна би довело до увеличаване на броя на кражбите на кабели и други отпадъци от рисковата номенклатура. Според Минчев в сега действащия закон обществените отношения в тази област са значително по-добре уредени в сравнение с новия законопроект.

Вижте още

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!