"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Термокамери: как работят и защо може да са необходими

февруари 12, 2021, 16:26  


Термокамерата е устройство за измерване на температурата без необходимост от директен контакт с изследваната повърхност. Термалните камери откриват излъчената, предавана или отразена инфрачервена енергия от всички материали над абсолютната нула (0 келвин) и преобразуват енергийния коефициент в температурно отчитане или термограма. Термокамерите позволяват на потребителите да измерват температурата в приложения, където не могат да се използват конвенционални сензори. По-конкретно в случаите, когато има движещи се обекти, когато измерената температура е твърде висока за термодвойки или други контактни сензори, или когато е необходима мрежова следа за определяне на скрити инженерни комуникации.

Камерите за термовизионни изследвания осигуряват изображения, които показват разлика в температурата на измерения обект. Това позволява горещите точки да се виждат незабавно.

Термокамерите и тяхното приложение

Този тип устройства са изключително популярни сред фирмите занимаващи се с ремонтни и строителни дейности. Камерата е уникална с това, че може да открива скрити течове без да бъде необходимо да се кърти или да се правят дупки в стената или пода. Друга полезна функция на камерата в същата професионална област е откриването на структурни дефекти в сградите, а именно: лоша външна топлоизолация, некачествен монтаж на прозорци и врати, или неизправности по електрическата инсталацията.

Откриване на горещи точки в електрически табла, двигатели и машини от всякакъв тип – тази информация може да бъде от решаващо значение за предотвратяване на произшествия. Тези устройства могат да откриват и идентифицират живи обекти в тъмното. Тъй като живите същества обикновено имат телесна температура над стайната, те могат да бъдат открити в абсолютен мрак.

Термокамерите служат и за локализиране на структурни и функционални повреди в сградите като:
- скрити течове от спукани тръби в стени и подове,
- некачествена или повредена външна изолация на сгради, от която се губи топлина,
- повреди в отоплителни системи, радиатори, котли, подови отоплителни мрежи и т.н.
Термокамерата има приложение и при тестването на различни съдове под налягане в промишлеността. Позволява установяването на количеството газ в трудно достъпни съдове под налягане. Използва се и за определяне на топлинни или студени загуби в климатичните системи.

Откриване на течове във водопроводните мрежи. Откриването на скрити течове от тръби с термокамера е най-подходящо в апартаменти и къщи с малка дълбочина на полагане на тръбите. По този начин могат да бъдат открити течове както на топлата, така и на студената вода. Метода за термалното изображение при откриването на течове се основава на факта, че топлопроводимостта се увеличава в близост до навлажнената стена, замазка или земя, което позволява на камерата да записва температурните аномалии на повърхността в зоната на влияние на теча.

В последно време покрай пандемията с Covid-19 този инструмент може да бъде забелязан по летища, гранични пунктове и редица публични учреждения. Неговата функция там е да следи потока от хора, анализирайки телесните им температури. По този начин се откриват хората с температура по-висока от обикновената, което от своя страна е потенциална опасност човекът да е заразен с вируса. Така той бива открит и изолиран.

Обобщение
Термокамерите са необходим инструмент за установяване и превенция на множество проблеми от различни индустрии. Приложението им е широко използвано от комунално битовите проблеми до нефтените съоръжения за добив и газ. Термокамерата значително улеснява и подобрява работата на редица професионални отрасли и експерти като: водопроводчици, ел. техници, инженери и много други.

Вижте още

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!