"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Какво е каломаслоуловител

февруари 12, 2020, 13:11  

Каломаслоуловителят е резервоар за вода с цилиндрична форма. Обикновено се прави от висококачествен полиетилен. Неговата главна задача е да пречиства дъждовни и отпадни води от различни замърсявания.

Съвременен каломаслоуловител

Каломаслоуловителят активно пречиства вода или други течности, които са били замърсени. Доказано е, че най-чест източник на такива замърсявания е петролът. Освен него обаче различни твърди частици също могат да доведат до необходимост от почистване. Най-често каломаслоуловителите се използват при премахване на пясък, прах, глина, малки камъчета, кал, нови или отработени моторни и смазочни масла и т.н.

Тези сепаратори са едно чудесно решение на проблема със замърсените води. Експертите ги определят като изключително важна част, когато се изгражда канализационна система на голямо или малко промишелно производство, автомивка, автосервиз, работилница и други.

Каломаслоуловителите обслужват нуждите и на бизнеса. Наличието на петролни агенти или мазнини могат да образуват леснозапалима среда, която да доведе до опасност за хората. Поради тази причина тези сепаратори са незаменими при изграждането на канализации за фабрики, автомивки, автосервизи, бензиностанции, паркинги, складове, промишлени предприятия и прочие.

Неразумното и невнимателно използване на петрол и масла може да доведе до сериозни последици за почвата. Поради по-ниското си тегло и плътност, мазнините образуват тънък слой над почвата, който пречи на нормалния растеж и живот на флората. Освен това, петролните продукти са отровни и са способни да причинят много по-глобални екологични катастрофи. Наличието им в природата е вредно и токсично, както за човека така и за фауната и флората.

Това е и основната причина бизнесът да се нуждае от каломаслоуловители. Те ефективно пречистват отработените води в следствие на леката или тежката промишленост и различни услуги в сферата на бизнеса. Ако вашия бизнес е потенциален източник на петролни продукти може да прочетете повече информация за каломаслоуловителите в този сайт http://ecoteam-bg.com/bg/product/kalomaslouloviteli

Работещо решение съвременните каломаслоуловители се явяват и за големи водни басейни. Ако водата в тях е примесена с петрол или мазнина, може да доведе до замърсяване на реки и големи водоеми.
Именно затова тези резервоари за пречистване на вода са от огромно значение. Благодарение на тях се пази човешкото здраве и се предотвратяват сериозни последици както за хората, така и за животните.

Най-често каломаслоуловителите са първата стъпка, която се предприема, при изграждане на система за пречистване на отходни води. Те са безпогрешен начин да се контролира човешката дейност, така че да не бъде опасна за околните и природата.

Вижте още

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!