"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

7 гигантски стъпки за план бизнес: Основите в регистрация на фирма – ръководство за всеки.

юли 22, 2020, 14:51  

Предприемачите мечтаят за деня, когато блестящите идеи създават изключително успешен бизнес и финансова свобода. Но не е толкова просто; упорита работа определено е необходима, за да направи тази мечта реалност. Важна стъпка напред е създаването на солиден бизнес план и разбира се подход към регистрация на фирма.

Какво е бизнес план

Бизнес план е цялостен преглед на бизнес идеята. Той очертава какво ще прави бизнесът и как ще бъде стартиран, като обхваща всичко – от източници на финансиране до потенциални конкуренти. Бизнес плановете са особено полезни за стартиращи компании, които искат да привлекат и убедят потенциалните инвеститори

Как да започна?

Започнете да се подготвяте за вашия бизнес план, като си зададете някои ключови въпроси. Ще бъде ли вашата фирма корпорация или ЕТ или ООД? Къде ще насочите сили в бизнеса? Какви пазарни нужди ще удовлетворите?

Типичният бизнес план трябва да има следните седем раздела:

1. Резюме: Точно както звучи, това е обобщение на основната идея и трябва да привлече вниманието на читателя.

2. Описание на бизнеса: Този раздел предоставя рамката за това, в какво се състои бизнесът.

3. Пазарни стратегии: След изчерпателно проучване и анализ на целевия пазар и неговите нужди, преминават към планиране и позициониране на новия бизнес.

4. Конкурентни анализи: Обсъдете конкурентите, техните продукти и стратегии и как стартирането ще има конкурентно предимство.

5. Дизайн и план за развитие: Как ще изглежда новата услуга или продукт? Как ще се произвежда, опакова и продава?

6. Оперативен план и план за управление: Този раздел обхваща основите на начина, по който бизнесът ще работи ежедневно от самата регистрация на фирма.

7. Финансови фактори: Последният раздел включва отчети за приходите и паричните потоци.

Много потенциални инвеститори очакват приложение, включващо резюмета на ръководния екип, резултатите от пазарни проучвания и др.

Идеята за започване на бизнес е вълнуваща. Така всеки може да стартира малък бизнес, дори да е сред начинаещите предприемачи.

По самата регистрация на фирма има услуги на агенции, които ще са ви от полза. Те ще спестят ценно време и ресурс, които може да внедрите в нещо по-полезн.

 

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!