"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Пълен пакет услуги от професионален домоуправител

април 18, 2019, 13:33  


Професионалното уравление на общата собственост в жилищните сгради е добро решение за всеки един собственик. При заплашане на такса за пълен пакет услуги вие си решавате проблемите в кооперацията.

Професионалният домоуправител поема отговорността за прилагане на закона за етажната собственост, което ви осигурява спокойствие и нормални условия за ползване на общата собственост. Той започва с воденето на домовата книга, което доказва колко са обитателите, кой е под наем и кой собственик. Свикването на общотосъбрание на собствениците също е негово задължение. Пред общото събрание той отчита всички приходни и разходни документи, поставя на преден план неотложните задачи, за които са необходими средства.

Въпросите, свързани с необходимите ремонти също се решават от платения управител, след обсъждане на общо събрание. Може да има нужда от смяна на щрангове, входна дограма или да се направи изолация на сградата. Той поема отговорността за намиране на подходящ изпълнител, следи за работата на фирмата и приема направения ремонт.

Професионалният домоуправител съблюдава
спазването на правилника за вътрешния ред. Той лесно и справедливо разрешава възникналите междусъседски разправии. Това е много важно за реда и дисциплинта във входа, за добрите взаимоотношения. Този професионалист се справя лесно с всеки скандал, защото е обективен и прилага закона за всеки еднакво.

Често сме свидетели как домоуправителя, избран измежду собствениците, не е в състояние да вземе правилното решение, защото проявява субективизъм. Трудно се наказва приятел или роднина, а това още повече влошава взаимоотношенията.

Варианта професионален домоуправител е добро решение, защото това е специалист и много добре умее да прилага закона за етажната собственост. Той е наясно как да контактува с хората, да отнася проблемите им в общинската администрация и да намира решението им.

За да ползвате професионално управление във вашия вход е нужно решение на общото събрание, защото за тази услуга се заплаща определена такса от всеки един собственик. При съгласие да се решават вашите проблеми от професионален домоуправител е добре да разгледате различните предложения в интернет. Трябва само малко време да отделите и да сравните предложените цени на различните фирми, като обърнете внимание какви услуги са включени в съответния пакет. С професионален домоуправител вие си решавате проблемите в кооперацията и отговорността за цялата обща собственост е в негови ръце.

Вижте още

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!