"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Защо е нужна смяна на щрангове

октомври 30, 2018, 07:48  


Смяната на щрангове е нужна поради куп причини. Едва ли ще можем да изредим всички от тях, тъй като не сме ВиК специалисти, а просто хора, които разбират от предимствата на подменените хоризонтални и вертикални тръби. За да не се отклоняваме от темата, ще започнем да изреждаме плюсовете на смяна на щрангове, за да получите точна информация.

В началото ще споменем, че старите водопроводни тръби са рисков фактор, който може да доведе до спукване и наводнения. Пишем това, понеже сме ставали свидетели на много инциденти във входове на жилищни блокове с остарял тръбопровод. В тези моменти най-доброто решение е намесата на ВиК фирма, която да се справи с въпросните проблеми.

Немалко хора залагат на смяна на щрангове, защото искат по-добро качество на водата, както и икономия на топла вода. Старите тръби влизат в конфликт с водомера и отчитат студената вода за топла, а това е голям проблем за домакинствата. В такива случаи можете да постигнете икономия със смяна на щрангове, за да се чувствате добра и да получите повече комфорт.

Хоризонталните щрангове също са рисков фактор. Те зареждат входа със студена и топла вода, и отговарят за циркулацията. Всичко това изисква да се въведе ред във входа ви, който да наложи на съкооператорите нужната инвестиция за така важните и необходими ВиК ремонти.

Все пак никой не може да бъде задължен да плати за подмяна на щрангове в дома си или входа. Най-доброто решение е да обясните на съседите си защо това е важно, а ако не намерите правилните думи, то не се колебайте да им предложите тази кратка, но полезна статия. От нея те ще си направят изводите, и ще преценят дали да направят инвестицията.

В обобщение
По-горе написахме защо е нужно да смените щранговете. И можем да изтъкнем още поне десет причини, но едва ли ще се интересувате от техническите характеристики на тръбите и тяхното приложение. За всеки случай ще споменем, че иновативните тръби от полипропилен или PVC са далеч по-качествени от остарелия тръбопровод, който ви съпътства от социалистическите години. А сега ви оставяме да вземете индивидуално решение по въпроса.

Вижте още

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!