"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Какво прави домоуправителя

юли 2, 2018, 06:51  


В жилищните кооперации няма как да се създадат нормални условия на живот, ако няма домоуправител. Причината преди всичко е в това, че някой трябва да поеме отговорността за общата собственост. Най-елементарното е, например, поддържане чистотата на стълбището и на външния двор, ако има такъв. В това време трябва да е изправно осветлението на общите части, да работи безаварийно асансьора. Понякога се появяват проблеми с покрива, които също трябва да се решат. За старите кооперации е много важно да се сменят щранговете, за да се подава качествена вода са собствениците, а така също да работи нормално канализацията.

За домоуправителя има още много задачи – да се води домовата книга, да се събират пари за плащане на различни общи сметки – ток, вода, чистач. Освен това той трябва да решава и проблеми, възникнали между съседите. Да се поддържа установения ред в жилищната кооперация, да се пази тишина в определените часове, за да се осигури нормална почивка за хората.

Ето защо на общо събрание на собствениците трябва да се избере човек, който има възможност да се справи с посочените задачи и с още много други, които се появяват всеки ден. Това много често е трудна задача, защото кандидати за домоуправител няма по обясними причини – работи се без заплащане.

За да се решат проблемите напоследък се ползват услугите на фирми, предлагащи професионално управление на общата собственост. Срещу заплащане на определена сума от всеки собственик на жилище в кооперацията вие получавате професионално обслужване на вашата собственост. Чистотата е на ниво, приключват междусъседските разправии, защото професионалният управител знае как да ползва Закона за етажната собственост и го прилага безкомпромисно.

Избраният домоуправител може да се справи с всички задачи, но за целта трябва да има свободно време, подкрепата на своите съкооператори и да има някакво заплащане. Все пак всеки труд трябва да има материална оценка.

При проблеми с избор на домоуправител е добре да разгледате офертите на различни фирми, които предлагат професионално управление на входове и кооперации. В интернет ще намерите достатъчно информация, която ще ви помогне да постигнете добри условия в собствената си кооперация, да си осигурите желаното спокойствие.

Вижте още

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!