"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Дългосрочна стратегия – златни монети цени

октомври 25, 2017, 21:44  

В дългосрочната стратегия на инвестициите се включват и скъпоценните метали.

Всеки е чувал фразата, че златни монети цени са устойчиви и растат.

Разбира се, понякога златни монети цени съществено падат, но това е само за кратък период. Погледнато в годините цените растат, за това за инвестиционния портфейл монетите от злато са напълно подходящи.

Златото е физически актив, напълно съществуващ, който може и в ръка да се подържи. Така той може да запази парите, вложени в него, в случай на сриване на финансовата система на страната.

Много хора имат лошите спомени как могат да се обезценят хартиените активи.

Златото е незаменим ресурс. Разбира се, не всички местонахождения са открити и не всички са разработени, но въпреки това, количеството на златото в света е ограничено.

А търсенето му непрекъснато се увеличава не само от бижутерите, но и за компютърна, авиационна и космическа индустрия.

При съвременните темпове на развитието на тези сфери търсенето на златото ще се увеличава, а това ще доведе до нарастване на златни монети цени.

Продажбата на златните монети е лесна, особено ако не е разпечатана защитната опаковка.

Цената на монетата зависи не само от нейното тегло, но и от нумизматичната стойност.

Следователно златни монети цени се увеличават не само от ръста на цената на метала, но просто от времето, особено ако са закупени монети с нумизматична ценност.

Има и друга възможност за инвестиция в злато – кюлче злато. За предпочитане са монетите, защото продажбата на кюлчето е много по-трудна заради големите изисквания към неговото физическо състояние.

За да няма такива проблеми може да се остави кюлчето на съхранение в банката, но това е свързано с допълнителни разходи.

Като се съобразим с това може да се каже, че за инвестиционния портфейл са подходящи златните монети и за това е добре да се ориентирате към златни монети цени.

Както е известно те могат да се закупят както от банката, така и от онлайн магазините.

В интернет има много предложения, но е добре да се информирате колкото е възможно повече за да не се окажете измамени.

Проверявайте документите, които задължително трябва да придружават закупеното злато, независимо под каква форма.

Вижте още

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!