"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Отговорна и трудна задача – складове под наем

август 10, 2017, 13:47  

Към въпроса за избор на складове под наем и офиси трябва да се подхожда сериозно и добре обмислено.

Допуснати пропуски по отношение на критериите за избор може да доведат до местене от един склад на друг, вкарвайки повече и излишни разходи.

Трябва да бъде взето решение от какъв склад има те нужда според класификацията на четири класа: „А”, „В”, „С” и „D”. Тази класификация е на основата на техническите параметри на складовете и степента на развитата инфраструктура, включвайки инженерните комуникации.

Важен фактор за избор на складово помещение е и неговото териториално разположение.

Желателно е склада да се намира в близост до основната дейност на фирмата. Така има възможност по-бързо да се решават въпросите със складиране и разпределение на стоки и продукция.

Освен местоположението е нужно да се обърне внимание и на пътната инфраструктура, на удобната пътна връзка.

Специалистите съветват особено внимание да се обърне на територията, непосредствено прилежаща към складовете под наем – тя трябва да е достатъчно просторна, за да могат големите товарни автомобили лесно да правят маневрите.

Ако бизнесът е свързан със железопътния транспорт, желателно е да се търсят складове в съседство на железопътни гари.

Техническото състояние на складовете под наем е отговорен момент. Специалистите препоръчат да се огледат таваните за течове, състоянието на подовете, както и наличието на колони.

Добре е наетото помещение да е с по-малко колони и прегради, защото те отнемат от полезната площ и затрудняват обслужването на склада.

Да се провери наличието на система за противопожарна безопасност и нейното действие.

Инженерните системи (канализация, водоснабдяване, електричество) в какво състояние са.

Иначе, ако преследвате само цената, в резултат може да получите повредено имущество или стока.

Въпросът за цената на наема на складове под наем е също от важно значение. Трябва да уточните със собственика какво точно включва посочената цена. Какви допълнителни разходи ще се наложи да плащате.

Необходимо е да уточните какви услуги влизат в искания наем – ток, отопление, охрана, товаро–разтоварни дейности, платено или безплатно ползване на паркинга.

След анализиране на всички изисквания за оптимални складове под наем може да вземете решение за рентабилността от наемането им.

Вижте още

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!