"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Монтаж на тръби и смяна на щрангове

ноември 10, 2016, 10:34  

В сегашното време много технологии станаха достъпни за обикновените граждани. Да направите сами смяна на щранговете и канализационните тръби няма да срещнете сериозни трудности. За да си осигурите комфортно ползване на всички удобства на цивилизацията, ще се наложи малко да се постараете.

Монтирането на канализационните тръби и смяната на щранговете е невъзможно без предварителното планиране на материали, както и разположението на санитарните възли, ако се налага промяна.

Поставянето на канализационната системата може да разделите на хоризонтално и вертикално.

Монтирането на хоризонтално разположените канализационни тръби има следните особености:
- Въпреки своето название, хоризонталното разположение не е точно така. Работата е в това, че има наклон на канализационните тръби. Той е необходим за да могат отпадъчните води да стигат до щранга под въздействието на гравитацията.
- Скоростта на движението на отпадъчните води пряко зависи от избрания наклон на канализационните тръби. За да се осигури оптимална скорост на изтичане, на всеки метър от тръбопровода трябва да се осигури наклон 2 – 3 см.
- Ако този наклон се намали, то се забавя скоростта на отпадъчните води. Разбира се, такова положение може да доведе до образуване на отлагания и запушване на тръбите. Казано по-просто, ако наклона е по-голям, то е малка вероятността за запушвания.
- Всяка тръба, разположена хоризонтално, трябва да завършва със сифон. Това препятства неприятния мирис да попадне в дома.

На определени места трябва да се ползват фитинги с определени размери.

Вертикалното поставяне на канализационната система включва смяната на щранговете. Обикновено в жилището е един. Към него ще се включат останалите елементи на канализацията.

За това как да направите смяна на щранговете, трябва да изясните за себе си няколко елементарни, но много важни правила:
- Ако изхода на щранга е на покрива или тавана, то неговия отвор е необходимо да се закрие. Това е нужно за да се избегне попадането на отпадъци в него.
- При монтиране на тавана задължително щранга трябва да е далече от прозорците.
- Минималния диаметър на тръбите, които се ползват за смяна на щранговете, трябва да е 110 мм.

След като сте получили необходимите знания, вие трябва да направите план-проект на канализацията си. За ваше улеснение може да ползвате различни компютърни програми за моделиране.

Вижте още

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!