"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Правилно почистване на септични ями с бактерии

август 11, 2014, 11:52  

За заселването на септичната яма с бактерии трябва да се подбират само ефикасни видове, които ще оправдаят похарчените пари и ще извършат качествено почистване на септичните ями. Да разгледаме как правилно да изберем „домашни любимци” за ямата.

Активните препарати,съдържащи чудодейните бактерии, са полезна и комплексна вещ, помагаща да се отстранят цял ред проблеми, свързани със септичната яма.

Бактериите ускорено разлагат разните органични образования. В канализационните тръби, ямите и други места, през които преминават отпадъчните води, се образуват органични налепи, които намаляват работния диаметър на тръбите, влошават пропускателната им способност. Значително се влошава и работата на септичната яма.

Биобактериите за почистване на септичните ями помагат да се нормализира абсорбцията на изкопните ями, да се втечни съдържанието преди изпомпването им.

Намаляват се разходите по обслужването. Благодарение на понижената плътност на консистенцията, изпомпването става 3 – 4 пъти по-бързо и без използване на ръчен труд за почистване на стените. По такъв начин изпомпването е по-евтино, отколкото обикновено.

Бактериите отстраняват мазнини, налепи, като намаляват риска от запушване. Няма да ви се налага да разглобявате канализацията и да се ровите в нея, ако периодично пускате тези бактерии, които ще свършат по-голяма част от вашата работа. Отстраняват и лошата миризма, резултат от разлагането на органичните отпадъци.

Използването на бактерии е не само за почистване на септични ями, но и за всички други места, където трябва да се отстрани неприятна миризма или органични наслагвания.

За какво са нужни „квартирантите” разбрахме, а сега да разгледаме и какви бактерии са подходящи за ямите, и каква функция там те изпълняват.

Анаеробните бактерии за почистване на септичните ями могат да работят при всякакви условия. Няма вода – не е проблем. Храната не достига – те работят. На тях дори въздух не им трябва – това е основната отличителна черта на тази група от другите „работници”, които се заселват в ямата. Те предизвикват процеса гниене.

Всички твърди частици започват да гният и падат на дъното, водата се почиства, става прозрачна. Миризмата се отстранява, но се образуват малки количества твърди утайки, които след време трябва да бъдат изпомпени.

Почистването е на 65 %. Необходимо е да се направи допълнително утаяване или разделяне за по-нататъшното ползване като торове в овощните и зеленчукови градини.

Има и аеробни микроорганизми за почистване на септични ями, които трябва да получат много кислород за да работят. Преди всичко те се използват във филтрационните полета или биологичните филтри. За да се повиши ефективността на тяхната работа, е необходимо да има доста кислород в ямата.

Вижте още

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!