"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Дървесни пелети и тяхното използване

август 6, 2016, 17:26  

Получената готова продукция от дървен материал е съпроводена с много загуби, които е прието да се наричат отпадъци. Отпадъците на етап подготовка на дърветата могат да стигнат няколко десетки процента. Типичната дъскорезница превръща около 60 % от дървения материал в дъски, при това има 12 % отпадъци под формата на стърготини, 6 % изрезки от краищата и 22 % от изрязването на кората.

Страните с развит дърводобив интензивно внедряват технологии за използване на отпадъците от дървообработващата промишленост. Но използването на стърготината и изрезките за отопление има своите недостатъци – трябва да са сухи, необходими са складове за тяхното съхраняване. Всичко това изисква допълнително влагане на разходи.

Алтернатива на използването стават брикетите за горене. В основата на производството им е поставена задачата да се превърне суровината в безопасна продукция. Освен това се повишава калоричността на материала и се намалява необходимостта от голяма складова площ. Много от поставените цели били постигнати. Процесът на горене на брикетите протича ефективно и пълно. Намалява се вредното влияние върху околната среда. При съхраняване не се самозапалват. Увеличава се КПД на котлите.

Преди повече от 20 години баварецът Рудоф Бунерман, живеещ в САЩ първи произвежда пелети за горене за да използва отпадъците от собствената се дъскорезница.

Днес производството на гранули за горене от отпадъците на дървообработващата промишленост е една от най-перспективната технология.

Ако започнем с научно определение, то пелетите са твърди енергийни носители, произведени чрез механизирано изменение на биомасата.

Гранулите за горене са пресовани цилиндрични форми от изсушена отпадъчна дървесина. Произвеждат се без химически примеси под високо налягане. Гранулите могат да се произведат и от други биосуровини – слама, сено, торф.

При направа на пелетите изходната суровина се смила и после се гранулира. Именно за това се наричат още подобрено гориво. Под внимание се взема не само техния външен вид (гладка повърхност, светъл цвят, леки, приятен мирис), но и следните параметри:

- горенето на гранулите в пещта на котела протича ефективно – количеството пепел е от 0,5 – 1 % от общия обем на използваните гранули;
- при горене не замърсяват околната среда;
- плътни са и не се самозапалват.

Отчитайки тези показатели пелетите намират все по-широко използване за отопление на частните домове. Топлината, получена от горенето на пелети е приятна и създава уют. Ползването им позволява да се поддържа чистота.

Вижте още

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!