"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Отпушени канали – комфорт в жилището

юли 9, 2016, 10:31  

На съвременния етап почистването на канализационната система е важен момент за ефикасната работа на системата за комунални услуги.

Само правилното функциониране и безаварийното състояние на канализационната система са залог за успеха и комфорта на всички обитатели на използваната сграда.

По-добре е да се отървем от предстоящия проблем, отколкото да го решаваме с вече появилите се усложнения. А именно това може да се случи с тръбите на отоплителната система при несвоевременна и неправилна грижа за нея.

Заради голямата твърдост на водата по тръбите непременно се появява известен налеп, по-скоро соли на калция имат свойството под въздействието на топлината да се натрупват като утайка. Некачествените водни ресурси могат да предизвикат затлачване на тръбите. Това се отнася и за канализационната система – замърсявания, утайки и мазнини се наслагват по вътрешните стени на тръбите и на определени места се стига до запушвания, което налага отпушване на каналите.

Специалистите правят изследване на участъка и избират най-подходящия начин за отпушване на каналите и почистване на канализационната система. Такива начини има няколко.

Основният и най-разпространен начин за отпушване на канали е механичното почистване. Същността на този метод се състои в това, че за да се разбият натрупаните отлагания и замърсявания в тръбите, почистването се прави със специално оборудване, започвайки от обикновеното като ръчна вакуумна помпа, стоманен тел и завършвайки със по-сложното, което най-често се използва от специалистите.

Механичното почистване се използва в случаите на силно замърсяване или тогава, когато има съмнение за наличие на чуждо тяло в тръбите.

Оборудването за механично почистване на тръбите работи на принипа на бормашината, към която има добавена специална бъркалка. При въртеливото движение се избутват наслагванията и се премахват замърсяванията от вътрешните стени на тръбите.

Професионален начин за отпушване на каналите и почистване на тръбите е хидродинамичното почистване. Извършва се с прилагането на специално оборудване, принципът на действие на което е основано на подаване струя вода под голямо налягане. Създаденият по такъв начин голям напор на водата просто отделя натрупалите се замърсявания по стените на тръбите.

Много добре е когато се комбинират механичното и хидродинамично почистване – тогава се извършва едновременно почистване и промиване на тръбите.

Съвременният механизъм за хидродинамично почистване може не само да променя налягането според степента на запушване, но и да се подава загрята вода, която е още по-продуктивна в качеството си на почистваща на замърсяванията.

Вижте още

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!