"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

До кога цените ще издържат ?

май 5, 2016, 20:28  

В резултат на дългия  спад в цените, скрап запасите  бяха почти  привършени    в началото на тази година . По този начин, когато стоманодобивните  заводи започнаха да купуват отново тази година – цените на стоманата и скрапа нараснаха през Март – през това време  имаше на разположение много малко скрап. Цените скочиха и  през март и през  април като се   очаква, цените да достигнат своя максимум през втората половина на май и юни месец.

Притока на скрап към скрап-базите сега е с до 30% по-висок от началото на годината, затова част от постъпващия материал отива директно към експортния пазар.За да попълнят намаляващите запаси от зимата, заводите сега масово купуват скрап, съответно и  на по-висока цена.

В момента вече са поръчани доставките на заместителя на скрапа – железната руда.Но е факт, че доставките винаги се бавят, поради голямото си количество, морския транспорт, пристанищните операции и съответния транспорт до преработвателите.За да работят в режим, заводите правят тези бързи покупки на скрап , за да компенсират времето за доставка на рудата.Трябва да се има в предвид, че колкото и да падне цената на металния скрап, той винаги ще си остане като цена по-скъп отколкото железната руда. Това  е и времето за повишението на готовата продукция или по-скоро оправдението на производителите за по-скъпата продукция.Повече от половината заводи в света работят с железна руда.През годината купуват обаче скрап през тези 2-3 месеца, които им служат за определяне на цените през цялата година.  За сравнение, сега цената на железната руда е 70 $.

По същите причини, през втората половина на годината в Китай цените на готовата продукция ще спаднат драстично.През март са произведени 20% повече  от феврудари и 3 % повече стомана, на годишна база. Този материал вече се поръчва от дистрибуторите  и залива пазарите .Съответно води и до намаляване на цените  . В САЩ през това време замира и износа на метали . Евопейските заводи започват корекция на цените си буквално дни след юни месец и съответно разчитат на евтиния китайски внос на полуфабрикати.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!