"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Хербицидите – химичната борба с плевелите

януари 10, 2016, 15:49  

В процеса на еволюцията си човекът непрекъснато е влияел върху промените в растителния свят. В резултат на изкуствения подбор, на съзнателната и целенасочена дейност на човека са създадени културните растения. Високата им продуктивност осигурява човечеството с хранителни продукти, фураж за животните, суровини за лекарствената и парфюмерийна индустрия. В обработваемите земи едновременно с културните растения се развиват и други растения, без да са желани в посева, които наричаме плевели. Те нанасят вреда на селското стопанство, намалявайки добивите.

През последните години рязкото повишаване на културата на земеделие доведе до значително намаляване на заплевеляването. С по-добрата агротехника, в т. ч. и масовото използване на хербициди, чувствително намаля броят на видовете плевели. Прилагат се различни методи за борба с плевелите.

С интензификацията на селското стопанство борбата срещу плевелите е невъзможна без използването на хербицидите. Тяхното приложение доведе до намаляване на разхода на труд при отглеждането на много култури. Благодарение на хербицидите много култури се отглеждат вече при минимален брой обработки или без обработки, с което производствените разходи се съкращават значително, а добивите се повишават. Разумното използване на химическите средства в много случаи подобрява структурата и водния режим на почвата и се ограничава ерозията. Химическият метод при съвременните технологии на отглеждане на селскостопанските култури е важно звено в интегрираните системи за борба срещу плевелите.

Подробните проучвания и опитът от практиката показват, че химическият метод за борба срещу плевелите е икономически високоефективен. Положителните резултати от химичната борба са причина методът да се внедри във всички напреднали страни.

Прилагането на хербицидите (химически съединения, които се използват за унищожаване на растенията или части от тях) в земеделието разреши много проблеми, свързани с обработката на културите. Мощната коренова система на многогодишните плевели, достигаща при някои видове до 7-10 м дълбочина, не може да бъде унищожена даже чрез дълбоката есенна оран или чрез риголване. При тесноредовите култури със слята повърхност не е възможно да се прилагат машини за унищожаване на плевелната растителност. Със съществуващите оръдия не е възможно да се унищожат плевелите в редовете на културните растения, както и тези около стволовете на овощните дървета и лозовите насаждения.

В миналото препоръките за използване на хербицидите бяха много опростени. С непрекъснатото въвеждане на нови хербициди с различни механизми на действие се налага знанията да се разширяват, да се изучат сложните взаимоотношения между растенията, препаратите и факторите на околната среда. За тази цел се създадоха регионални и международни организации за проучване на плевелите и на борбата срещу тях, както и на новите химически средства.

Вижте още

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!