"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Изложение Save the Planet 2017

февруари 28, 2017, 15:19  

 

 

       

 

Остава една седмица до 13-то издание на Конференциите и Изложенията за  Югоизточна Европа: ЕЕ & ВЕ (енергийна ефективност и възобновяема енергия), SEE Smart Cities – Интелигентни градове и Save the Planet (управление на отпадъци и рециклиране).

 

От 7 до 9 Март проявата отново ще бъде място за среща на производители и доставчици на решения, потребители, представители на общини и научни среди.

 

Конференциите включват теми с практическа насоченост:

Конференция Интелигентни градове:

■ Сесия Енигмата на електронното здравеопазване в партньорство с Иновация Норвегия – София

*Участието в сесията е безплатно.

 

■ Революцията на големите данни в концепцията на интелигентните градове. Цифровият единен пазар и икономиката на интелигентния град    ■ Изграждане и оркестриране на Умни градове   ■ Смарт фасилити мениджмънт

Лектори от Европейската Big Data Value асоциация, Българска фасилити мениджмънт асоциация, Интраком Телеком Гърция ще участват с презентации по темите.

Пълно съдържание на Програмата: Интелигентни градове   

 

Конференция ЕЕ & ВЕ:

■ Геотермална енергия: Потенциал и перспективи; Геотермални помпи за отопление ■ Управление на енергийния съюз и Пакетът за интелигентна и чиста енергия: Възможности за Югоизточна Европа ■ Съфинансиране на проекти за устойчива енергия от европейските фондове и др.

Лектори от Европейската инвестиционна банка, EURELECTRIC, Европейски геотермален съвет, Международна геотермална асоциация, Румънското и Македонско геотермално общество, Българска термопомпена асоциация, Националната асоциация по биомаса, др.

Пълно съдържание на Програмата: ЕЕ & ВЕ  

 

Конференция Управление на отпадъци и рециклиране:

■ Кръгова икономика: национално-политически аспекти и добри практики ■ Оползотворяване на отпадъците в селското стопанство и ХВП ■ От биологични отпадъци към биогаз – добри примери ■ Сесия ИТАЛИЯ, организирана от Офиса в София на ИЧЕ – Агенция за подпомагане и интернационализация на италианските предприятия  в чужбина, с участието на италианските изложители

Лектори от Европейска комисия – ГД Околна среда, Министерство на околната среда и водите на България, Софийска община, Асоциация на еколозите от общините, Европейската биогаз асоциация и др.

Пълно съдържание на Програмата: Управление на отпадъци и екология

 

▪ Сред продуктите на изложителите:

ИЗЛОЖЕНИЯТА:

• Норвежки павилион, организиран от Иновация Норвегия – Представителство в София

• Колективно участие на компании от Италия с подкрепата на офиса в София на ИЧЕ – Агенцията за подпомагане и интернационализация на италианските предприятия

• Австрийски павилион с промоционалната подкрепа на Advantage Austria София

• Директни участници от 13 държави – Австрия, Белгия, България, Чехия, Германия, Гърция, Дания, Италия, Литва, Норвегия, Холандия, Швейцария, Швеция и Южна Корея.

 

Организатор: www.viaexpo.com

Медиен партньор : www.scrap-bg.com

 

 

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!