"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

“Eко”министърката заразява София

септември 10, 2015, 09:18  

Как реагира министърът на околната среда на новината, че вододайната зона на цяла София е застрашена заради изграждането на депо за отпадъци в Самоков на разстояние от 800-900 метра от река Искър? След като информирахме за проблема, се поинтересувахме и дали ресорният министър планира решаването му. Отговорът на този въпрос, виден от кореспонденцията между сигнализиралия за проблема жител на Самоков Бойко Хаджийски и министър Ивелина Василева, се оказа разочароващ.

На 29 юни 2015 г. Хаджийски изпраща писмо до Василева, в което иска спирането на работата по изграждане на депото, финансирано със 7.4 млн. лева по Оперативна програма “Околна среда” (ОПОС) до изготвянето на нова Оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС). Причината е, в докладът на сегашната, на база на която е получено разрешително за строеж на депото, буквално е изтрил от картата река Искър, по течението на която е яз. Искър, който захранва столицата. В документа, изготвен от Басейнова дирекция – Плевен, пише, че най-близката река е притокът на Искър Палакария, която отстои на 20 км от терена за депото.

Той подчертава, че в постановление на Софийската апелативна прокуратура се потвърждава безспорно установеният факт, че сегашният доклад по ОВОС представлява документ с невярно съдържание. Той отправя молба строежът да бъде спрян до преразглеждането на доклада по ОВОС или изготвянето на нов.

 

На 29 юли министърът отговаря, но не по същество, а просто изрежда фактологията относно доклада по ОВОС.

На 10 август Хаджийски пише нова молба, а в отговора си от 28 август министър Василева пропуска факта, че прокуратурата е потвърдила за невярното съдържание в доклада по ОВОС и факта, че река Искър е на по-малко от 1 км от площадката за депото. Тя се скрива зад факта, че прокуратурата отказва да образува наказателно производство с мотива, че “пропускът” не бил умишлен и отказва да спре изграждането на депото, както и да има допълнен или нов доклад по ОВОС. Позовавайки се на отказа на директора на РИОСВ в София да отхвърли жалбите срещу решението по ОВОС от 2010 г., министърката пише:

“… сигнали, подадени повторно по въпрос, по който има решение, не се разглеждат, освен ако са в изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства. В тази връзка, след като сте уведомен с писмо изх. № 400440/29.07.2015 на МОСВ, че Решение по ОВОС на № СО-04-04/2010 г. на директора за одобряване на горецитираното ИП е влязло в сила, вие сте подал нова жалба с характер на сигнал. Според изричната разпоредба на чл. 124, ал. 1 от АПК, последната не следва да бъде разглеждана, доколкото няма основание да се счита, че тя е във връзка с изпълнение на решението (отговора на МОСВ от 29.07.2015 г.) или се основава на нови факти и обстоятелства.”

С други думи, екоминистърката казва “Не ме интересува, че е застрашена вододайната зона на София, нищо няма да направя”.

Гражданите на Самоков са депозирали подписка, с която искат провеждането на референдум за изграждането на сметището. Днес, 10 септември, общинският съвет трябва да вземе решение по въпроса.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!