"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Евросъюза ще ни глобява за отпадъците

май 12, 2015, 14:53  

Европейският съюз настоява за промени в Закона за управление на отпадъците, защото той не отговаря на европейските директиви, и България я грози санкция, ако до кроя на лятната си сесия парламентът не направи съответните изменения. Това заяви пред  сп. „Икономика” председателят на Българската асоциация по рециклиране Борислав Малинов. Организацията настоява за две групи законодателни промени. Първите са в Закона за управление на отпадъците.

В предложението до Министерството на околната среда и водите се искат облекчения за бизнеса, които обаче няма да доведат до увеличаване на кражбите. Предлага се въвеждането на лимит от 500 лв. за плащания в брой, тъй като в момента всички разплащания стават безкасово. При дребните суми това създава само затруднения. Второто искане е гражданите да може да връщат отпадъците си не само на общинските площадки, но и на частните.

Третото настояване е да се намали размерът на банковите гаранции, които бизнесът плаща. В момента се внасят 25 хил. лв. за фирма и 10 хил. лв. за площадка, което блокира огромен ресурс и е непосилно за малките и средните фирми. Освен това се настоява за намаляване размера на санкциите за бизнеса, който работи на светло. В момента те са от 30 хил. до 100 хил. лв. Същевременно, ако се констатира нарушение, освен че плаща глобата, фирмата губи банковата гаранция и разрешителното за работа. Това наказание „три в едно” е изключително тежко, посочва Борислав Малинов. От  БАР настояват Законът за управление на отпадъците да въведе изискването автоморгите също да имат разрешение, да правят видеонаблюдение и да плащат банкова гаранция.

Втората група предложения са свързани с промени в Наказателния кодекс. Още преди две години фирмите от сектора, потърпевшите от кражбите компании и съответните институции, които имат отношение към бизнеса и проблема, са подготвили предложение за законодателни промени, които да сложат край на незаконните площадки. Те са маскирани или като автоморги, или като пунктове за изкупуване на пластмаса и хартия, за което не се иска банкова гаранция, разрешение, нито наличие на видеонаблюдение.

Данните сочат, че има около 500 незаконни площадки и около 700 автоморги, които имат свободата да работят, без да се изисква разрешение за дейности с отпадъци. Затова първото предложение е да се налага ефективно наказание затвор за кражба на метали от обществена значимост – релси, части от вагони, кабели, мантинели, паметници на културата и т. н. Второ, тези, които работят без разрешение, също да се наказват с лишаване от свобода от една то пет години. Ако това се приеме, според Борислав Малинов кражбите ще намалеят с още 50%.

Законът за управление на отпадъците, който регулира дейността по изкупуване на черни и цветни метали, работи вече две години и половина. Вследствие на мерките, застъпени в него, беше ограничен броят на кражбите на черни и цветни метали, но пък с около 30% се е свил бизнесът на фирмите, които изкупуват скрап, сочи равносметката на БАР.

Нейният председател Борислав Малинов уверява, че ситуацията за тези компании е критична, тъй като техните разходи остават високи, но оборотите вече значително са паднали. Предлаганите промени ще доведат до по-голям баланс на всички интереси, свързани с търговията със скрап, или засегнати от кражбата на метали.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!