"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Бизнесът със скрап вече никога няма да бъде същият…

февруари 26, 2015, 12:10  

Турският  производител на стомана Icdas търси усилено оферти от китайски строителни фирми за изграждане на 2,800 m³ доменна пещ в Cannakale, Турция. Заводът ще има капацитет от 2 милиона  т / год.

Icdas все още се търси строителна фирма за проекта до ключ. Наскоро  Министерство на околната среда на Турция  удължи периода на консултации.

Наред с  доменната пещ, Icdas планира да построи още няколко успоредни производства и отдели за преработка на суровини.

Проектът за доменните  пещи включва електроцентрала с използване на  остатъчен газ, според документ на екологичната оценка на въздействието, изпратено от Icdas до  Министерството на околната среда. Периодът на строителството ще продължи две години и се очаква да струва 800 млн.долара.

Планът предвижда консумация на  суровини до над 4 млн т / год на желязна руда, 1.5 млн  т / год на кокс, 1 млн т / год на нефтен кокс, както и 400 000 т / год антрацит.

Няколко други производители на стомана обмислят още няколко  интегрирани производствени проекти.Големите  турски заводи за стомана изискват значителни обеми на скрап като изходна суровина.Така те  стават все по-зависими от железния скрап  с доставки от Европа, Балтийските страни и Северна Америка, въпреки спонсорираните от правителството опити за стимулиране на вътрешното производство на скрап.

В същото време, в краткосрочен план – морските  доставки на  железен скрап от Балканите, Русия и Украйна  постоянно намаляват  от средата на миналото десетилетие.

Турските производители на стомана са изразили загриженост за нарастващата конкуренция от страна на интегрираните  регионални конкуренти, които в момента ползват  сравнително по-ниска себестойност на продукцията.

Възможността да се замести железния скрап от Европа с доставки на железната руда от Азия, което е в пъти по-евтина като суровина, е вече належаща за турските производители на стомана.На регионално ниво ( Балканите, Русия и Украйна) това ще доведе до още по-малко търсене на скрап, съответно и цената ще падне драстично.

Факт е , че вече се работи в тази посока – изграждат се нови заводи, с нова производствена база, работещи с по-евтини суровини и най-вече всичко това се подпомага на правителствено ниво.Турция е основен производител на стомана в света, разбира се след Китай, но за да остане на челната си позиция ще трябва да направи цялостна реорганизация на металургията си.Процесът е дълъг, но началото е поставено вече.Бизнесът със скрап вече никога няма да бъде същият…


Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!