"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Интервю:Н. Караджова

юли 13, 2011, 18:33  

- Част от парите, отпуснати от ЕК, са за разделно събиране на боклука. Какво се случва сега с разделно събраните отпадъци?

- В старите членки на ЕС процесът датира отпреди повече от 20 години. В България началото е поставено през 2003 г., когато заради предстоящото членство в ЕС бяха поставени цели за рециклиране на определени видове масово разпространени отпадъци. Към момента те се изпълняват. Предлагаме и промени в Закона за отпадъците, които вече са обсъдени с представители на организациите, извършващи рециклирането от името на клиентите си.

Като започнете от опаковката за чорапогащник и стигнете до бутилката олио и стъклените опаковки, производителите и вносителите са длъжни да постигнат съответен процент на рециклиране и оползотворяване на отпадъците. Тези проценти са различни за различните сфери и са качени на сайта ни. Тъй като е трудно на тези фирми да постигнат събирането на опаковките си, законът им дава възможност да възлагат на специално създадени за целта организации за оползотворяване на опаковки, гуми и др. и от тяхно име да им изпълняват целите.

Това е законово уредено през 2001-2002 г. със Закона за отпадъците, но има проблеми. Изключително занижените законови изисквания при създаването на такава организация водят до наличието на много организации с малък капацитет. Това поражда проблеми с контрола, защото контролните органи са едни, а организациите са много. Имаше също доста сигнали за нелоялна конкуренция и дъмпингови цени.

- Какво ще се промени с поправките в закона?

- Поставят се по-високи технически и финансови изисквания към организациите по оползотворяване на отпадъците, за да имаме максимална сигурност, че държавата ще си изпълни целите, за които е подписала договор. В противен случай може да влезем в Европейския съд и да плащаме, че не сме си изпълнили целите.

Предвижда се и контрол през цялата година, а не само доклади в края й. Трябва да проверим къде отива отпадъкът и дали не ни подвеждат с информация. Затова предлагаме целогодишна система за контрол с помощта на външни одитори. Задължените лица са около 300 хиляди, а фирмите, изпълняващи дейностите по събиране и рециклиране, са може би 500 или 1000. Не можем да си позволим да увеличаваме администрацията и стигнахме заедно с фирмите до идеята министерството да наеме външни одитори, като разходите по това ще се заплащат пропорционално.

Системите за събиране на отпадъци у нас потръгнаха, още повече че в новия закон за отпадъците, който мина през Министерския съвет, влизат и новите изисквания за страните членки до 2020 г., когато рециклираните отпадъци трябва да стигнат 50% от всички генерирани битови отпадъци.

За съжаление проблемът беше оставен настрана от общините, затова закъсняхме толкова много и с изграждането на депа и на други системи за сепариране, но първите резултати вече са обнадеждаващи.

- Има ли регион първенец?

- Например регион Ботевград с общините Етрополе и Правец са в строителство. Регион Видин подписаха съвсем скоро договора с още 11 общини. Регион Бургас е почти готов. Регион Стара Загора, който беше много назад, също е почти готов.

- А кои са проблемните?

- Например регион Ямбол, в който общинският съвет е поискал референдум сред населението дали искат да се изгради депо на точно това място. Подобен проблем възникна и в регион Добрич, като предвиденото за депо място е на община Добрич-селска, а не Добрич-град.

Но мисля, че ще се разберат, защото въведохме регламент за общините, които при наличието на средства не изпълняват тези си задължения – т.е. “в пари ходим, но без депа и съоръжения стоим”. Така тези, които не полагат грижи за оползотворяване и рециклиране на отпадъците си, ще плащат повече отчисления за депониране. Т.е. колкото повече депонират, а не рециклират и оползотворяват, толкова повече ще плащат. Общините, които си изпълнят заложените цели, за награда ще бъдат освобождавани от начисленията.

Вижте още

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!