"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Търг за 64 000 кг. монети за скрап

февруари 17, 2015, 15:46  

БНБ обяви търг за изкупуване на 64 000 кг извадени от обращение монети за скрап.

В тръжните условия е предвидено купувачът да плати авансово до 10 дни от сключването на договора, както и да транспортира монетите по график, уточнен между него и БНБ. Договорът със спечелилия конкурса ще го задължи да претопи закупения скрап до една година от датата на договора, пише в тръжните условия.

Със специална декларация, той ще гарантира, че няма да използва отпадъците за възстановяване, сглобяване или изработване по друг начин на български монети.
От централната банка уточняват още, че за да се избегнат рискове, те няма да предоставят по-големи количества мостри, както и няма да предоставят образци по пощата или по куриер. В тръжните условия има и подробни указания за изискванията към кандидатите и за подготовката на офертите. До търга ще се допускат само кандидати, които имат съответните лицензи, и с оборот за последните 3 години, не по-малък от 484 хил. лв., както и да са изпълнили поне 3 договора със сходен предмет.
Към датата на търга те не трябва да са обявени в несъстоятелност и не трябва да имат задължения към държавата. Класирането ще бъде по критерий цена.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!