"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Scrap-bg.com – Медиен партньор на международното изложение за рециклиране

февруари 17, 2015, 11:44  

За пореден път, www.scrap-bg.com и www.plastic-bg.com са медийни партньори на международното изложение за Управление на отпадъците и Рециклирането : http://viaexpo.com/bg/pages/media-partners-exhibition-ecology

Международното специализирано изложение ‘Save the Planet’ ще покаже новостите в областта на управлението на отпадъци, рециклиране и екология.
В световен мащаб все по-големи количества отпадъци се отклоняват от депата, третират се по начин, щадящ околната среда, осигуряват  икономически и екологични ползи чрез превръщането им в нови ресурси за икономиката.

Страните от Югоизточна Европа  следват тази модерна тенденция с фокус превенция и рециклиране и се приобщават към световното рециклиращо общество.

Обещаващи са перспективите за дългорсрочен ръст в сектора. От една страна е необходимо да се преустановят практиките на депониране и замърсяване на обширни територии, а от друга, да се изпълнят поетите ангажименти от настоящите и бъдещите членки на ЕС – страните трябва да рециклират 50% от своите отпадъци и да намалят депонирането на биоразградимите отпадъци с 25%.

Предстои нов програмен период 2014-2020, който налага хармонизиране на законодателството и въвеждане на икономически стимули. Тези промени ще активизират действията на местните администрации и инвестициите на бизнеса в подновяване на системите за събиране, изграждане на инсталации за сортиране, сепариране, рециклиране и компостиране, както и такива за оползотворяване на биогаз от сметищата.

 

Възползвайте се от тази възможност : До началото на изложението остава малко време – 11.03.2015, но рекламирайки на страниците на нашите сайтове, ще имате голям потенциал към Вашите настоящи клиенти  - Участниците от Югоизточна Европа ще видят точно Вашата реклама, участниците от цяла България ще прочетат за Вас.

100 лева за 1 месец или  1000 лева за 1 година – и в двата случая със сигурност ще спечелите от тази реклама!

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!