"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

На световния пазар има дефицит на цинк

януари 21, 2015, 11:01  

Последните статистически данни, публикувани от международна изследователска група (ILZSG) показват, че  световния пазар на цинк е в дефицит през цялата 2014 г. ,а   резервите са намалели с 326 000 тона.

Мините в Австралия, Канада, Индия, Ирландия и Намибия отчитат спад в продукцията на цинк през последната година. Въпреки това, този спад в производството е била покрит с нарастване на производството в други страни, включително Китай, Мексико, Перу, Швеция и Съединените щати. Като цяло, продукцията от цинковите мини е  нараснала  с 1,9% през 2014 г. в сравнение с предходната година. Производство на рафиниран метален цинк за 2014г. възлиза на 12 296 000 тона, което е  4,16% по-високо от  11,805,000 тона през съответния период на предходната година. Увеличението на производството на рафиниран цинк се дължи основно на увеличаване на производството от Китай. Световното търсене на рафиниран цинк се увеличи с 5,4% до 12,551 милиона тона през 2014 г. ,а в Китай се е увеличило  с 10.5%. САЩ отчетоха нарастване на търсенето с 3.9 %. От друга страна, явното потребление в страните в Европа е намаляло с 1.6%. През последните няколко месеца, цената на световния пазар на поцинкована стомана  е намаляла незначително, с около 0,5%, което се дължи на бавното търсене от страна на потребителите.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!