"Най-ценната стока, която знам е информацията" - Gordon Gekko / Wall Street

 

Derichebourg/ Франция с по-добър оперативен резултат

декември 18, 2014, 14:27  

Френската  скрап  - група Derichebourg обяви значително подобрение на оперативния си резултат и намаляване на нетната загуба за финансовата си 2013/14 година в края на миналата седмица. Компанията отчете нетна загуба от € 8.4 м за годината , в сравнение с нетна загуба от € 32.1 м. една година по-рано.

Докато оборота на  Derichebourg спадна 3 на сто до € 2.561 bn, оперативния  резултат  е подобрена почти наполовина до € 30,7 м. Това увеличение се дължи изключително на рециклирането и екологичните услуги  на подразделенията на групата, а при корпоративните услуги се забелязва слабо намаляване на оперативните печалби.

През текущата финансова година, групата има за цел да повиши маржа на тяхното рециклиране и бизнес околна среда на равнището на печалбата преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA)”. 

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!